Povjerenstvo za promidžbu PTFOS-a

Temeljem članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst dekan Fakulteta donio je 19. listopada 2021. godine odluku o imenovanju novog Povjerenstva za promidžbu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u sastavu:Prethodni sastav Povjerenstva, aktivan do stupanja na snagu novog Povjerenstva gore navedenog:


Temeljem članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst dekan Fakulteta donio je 3. studenog 2017. godine odluku o imenovanju novog Povjerenstva za promidžbu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u sastavu:Temeljem članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek dekan Fakulteta donio je 21. studenog 2012. godine odluku o imenovanju Povjerenstva za promidžbu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u sastavu:


Zadaća Povjerenstva je aktivna promidžba Fakulteta i studijskih programa kroz sudjelovanje i organiziranje različitih manifestacija, kao što su:


  • Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
  • Festival znanosti,
  • Otvorena vrata Fakulteta,
  • Dječji tjedan te
  • druge manifestacije sličnog karaktera.

9. prosinca 2021. održana je i 25. (2. Virtualna) Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na kojoj se predstavio i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. Virtualna Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održavala se unutar  postojeće  mrežne  stranice manifestacije https://smotra.unios.hr/.

16. prosinca 2020. održana je i 24. (1. Virtualna) Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na kojoj se predstavio i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

U Osijeku je 5. i 6. prosinca 2019., na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Sveučilišni kampus, održana 23. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. 

U Osijeku je 13. i 14. prosinca 2018., na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, Vladimira Preloga 1, Sveučilišni kampus, održana 22. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. 

U Osijeku je 8. i 9. prosinca 2017., na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održana 21. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

U Osijeku je 9. i 10. prosinca 2016., na Građevinskom fakultetu Osijek održana 20. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

U Osijeku je 4. i 5. prosinca 2015., na Ekonomskom fakultetu Osijekodržana 19. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

U Osijeku je 12. i 13. prosinca 2014., na Ekonomskom fakultetu Osijek održana 18. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.