Prijava nepravilnosti


Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti uređeno je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine", broj 46/22).


Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek uređen je Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.