Izjava o digitalnoj pristupačnosti


Izjava o digitalnoj pristupačnosti


Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek  korporativno mrežno sjedište na adresi http://www.ptfos.unios.hrStupanj usklađenosti


Mrežna lokacija http://www.ptfos.unios.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.Nepristupačan sadržaj


Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana, dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).Podizanje razine pristupačnosti:


u tijeku je provođenje dodatnih korektivnih mjera kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.Priprema Izjave o pristupačnosti:


Ova izjava pripremljena je temeljem samoprocjene, pregledom i procjenom sadržaja 21.06.2022.., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova izjava posljednji put je revidirana 21.06.2022.Povratne informacije i podaci za kontakt:


Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Telefon: 031 224 338