Stručna praksa


Stručna praksa sastavni je dio programa preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija i jedan je od temeljnih uvjeta za završetak studija. Studenti obavljaju stručnu praksu u trajanju od 120 sati tijekom 3. godine studija u poduzećima i ustanovama gdje postoji mogućnost da student primijeni stečena stručna znanja (prehrambena industrija, kemijska industrija, biotehnološka ili farmaceutska industrija, laboratorij za kontrolu i kakvoću namirnica, razvojni istraživački centar neke tvrtke, institut i slično). Prijavu, provedbu i vrednovanje obavljene stručne prakse koordinira Povjerenstvo za stručnu praksu.