Sustav kvalitete

Općenito o praćenju i osiguranju kvalitete visokog obrazovanja


Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Također, regulirani su i načini provođenja vanjskog audita, (re)akreditacije, tematskog vrednovanja i drugo. Sustav osiguravanja kvalitete na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek pokriva njegovu cjelokupnu djelatnost i organizacijsku strukturu s ciljem poboljšanja kvalitete – od prijave i upisa na Fakultet preko nastavnog procesa, ispita, ocjenjivanja i diplome do zapošljavanja i cjeloživotnog usavršavanja.

Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani i stalni proces.

Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek temelji se na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG - European Standards and Guidelines in Higher Education Area).

Organizacija sustava, postupci koji se provode te pokazatelji kvalitete koji se prate i analiziraju regulirani su Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, Priručnikom za osiguranje kvalitete, kao i Strategijom razvoja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za razdoblje 2022./2023. – 2026./2027.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek djeluje Prodekan za upravljanje kvalitetom, Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek  i Odjeljak za unaprjeđenje kvalitete Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Ured za kvalitetu). Prodekan za upravljanje kvalitetom, Povjerenstvo i Ured za kvalitetu surađuju međusobno te s Centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i s Odborom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odborom za kvalitetu). Aktivnosti Ureda:


Sudjelovanje na konferenciji „DIGITALNA TRANSFORMACIJA I BUDUĆNOST OBRAZOVANJA“  koja se održala 11. 4. 2024. na Sveučilištu Algebra, Zagreb ( https://www.algebra.hr/zavod-za-kvalitetu-obrazovanja/kampanje/digitalna-transformacija-i-buducnost-obrazovanja/predavaci/)


Sudjelovanje na Radionici za visokoškolske nastavnike i program kolegijalno opažanje nastave održanoj 10. 11. 2023. na Fakul. tur. i rur. raz. Požega


Sudjelovanje na edukaciji Nesvjesne pristranosti Povjerenstva za rodnu ravnopravnost UNIOS-a, 15. 3. 2023. ( https://www.unios.hr/gep/)


Sudjelovanje na konferenciji Sve počinje na sveučilištu! Kompetencije budućih nastavnika za obrazovanje budućnosti  održanoj 14. veljače 2023. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ( https://www.azvo.hr/2023/02/07/dan-kvalitete-ffzg-a-i-konferencija-sve-pocinje-na-sveucilistu/)


Sudjelovanje na konferenciji “OSIGURAVANJE KVALITETE U OBRAZOVANJU” održanoj 19. 1. 2023., Sveučilište Algebra, Zagreb ( https://www.azvo.hr/2023/01/20/odrzana-konferencija-osiguravanje-kvalitete-u-obrazovanju-u-algebri/; https://www.algebra.hr/zavod-za-kvalitetu-obrazovanja/kampanje/osiguravanje-kvalitete-u-obrazovanju/predavaci/#klara)


Sudjelovanje na konferenciji Koliko nas brine akademsko (ne)poštenje studenata? održanoj 25. studenog 2022. u Zagrebu, u organizaciji AZVO-a ( https://www.azvo.hr/2022/11/08/poziv-na-konferenciju-koliko-nas-brine-akademsko-ne-postenje-studenata/)


Sudjelovanje na: Sastanak mreže CroQAnet: Iskustva u unutarnjem vrednovanju sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta 2022. godine - Zagreb - 21.10.2022.


Sudjelovanje na: Sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Osijek - 30.9.2022.


Sudjelovanje online u direktnom prijenosu na završnoj konferenciji projekta Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja – SKAZVO, 14. prosinca 2021.


2. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini, održana 17. rujna 2021. godine, elektroničkim putem (http://www.unios.hr/kvaliteta/odluka-vijeca-centra/)


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini, održana elektroničkim putem, listopad 2020.


2. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2018./2019. godini, održana elektroničkim putem, kolovoz 2019.


Održana 3. sjednica Vijeća Centra za kvalitetu u akademskoj 2018./2019. godini, 27. rujna 2019. godine u 11 sati


Sudjelovanje na edukaciji „Upravljanje rizicima“ (''Jednodnevnom in house seminaru - RISK MANAGEMENT (Upravljanje rizicima)'') u organizaciji Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održanoj 17. travnja 2019. godine od 10:00 do 16:00 sati na Rektoratu Sveučilista u Osijeku (Predavaonica broj 2, II. kat)


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2018./2019. godini, 22. veljače 2019.


Peti sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)

Četvrti sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)


2. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2017./2018. godini

Treći sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)

Odluka o pokretanju postupka izbora i provedbe postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor pročelnika Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2017./2018. godini

Predavanje o funkcionalnosti Bolonjskog sustava

Drugi sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)


Radionica za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa


Radionica-Edukacija u području kvalitete


U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak, 6. ožujka 2017. godine u Osijeku je održan sastanak na Rektoratu na kojem je nazočila ravnateljica AZVO-a sa suradnicima te Dekani/ce, Pročelnici/ce i Voditelji/ce Ureda za kvalitetu znanstveno nastavnih i umjetničko nastavnih sastavnica Sveučilišta u Osijeku.


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2016./2017. godini


U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak, 20. veljače 2017. godine u Zagrebu je održan seminar Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima.


U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine u Zagrebu je održan prvi sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet).


Radionica “Primjeri dobre prakse” za osobe odgovorne za poslove osiguravanja kvalitete svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana na Rektoratu 24. svibnja 2016. u organizaciji Centra za kvalitetu


Radionica “Primjeri dobre prakse” za osobe odgovorne za poslove osiguravanja kvalitete svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana na Rektoratu 18. svibnja 2016. u organizaciji Centra za kvalitetu


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2015./2016. godini


Radni sastanak voditelja ureda za kvalitetu sa znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica našega Sveučilišta u Centru za kvalitetu


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2014./2015. godini


Konstituirajuća sjednica Vijeća Centra