Povjerenstvo

Na temelju članka 46., stavka 4. i 5. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst, članka 6. i 7. Pravilnika o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja i članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek od 29. ožujka 2012. godine, Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, na svojoj VII. redovitoj sjednici, akademska godina 2021./2022., održanoj dana 28. travnja 2022. godine, imenovalo je Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u sastavu:


 • izv. prof. dr. sc. Maja Molnar – predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač - član
 • prof. dr. sc. Damir Magdić - član
 • Lidija Šoher, mag. nutr. - član
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik - član
 • Saša Anđelić, dipl. ing., vanjski dionik - član
 • Marija Ćosić, student - član

Djelokrug rada Povjerenstva propisan je Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.

Arhiva

 • izv. prof. dr. sc. Maja Molnar - predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač
 • doc. dr. sc. Mirela Lučan
 • Maja Ižaković, mag. ing.
 • Saša Anđelić, dipl. ing., vanjski dionik
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik
 • Josip Juričić, student

 

 • izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač - predsjednik
 • prof. dr. sc. Mirela Planinić
 • doc. dr. sc. Mirela Lučan
 • Maja Ižaković, mag. ing.
 • Saša Anđelić, dipl. ing., vanjski dionik
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik
 • Josip Juričić, student
 • izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić - predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač
 • doc. dr. sc. Mirela Lučan
 • Maja Ižaković, mag. ing.
 • Saša Anđelić, dipl. ing., vanjski dionik
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik
 • Josip Juričić, student
 • prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, predstavnik nastavnika (predsjednik)
 • izv. prof. dr. sc. Mirela Kopjar, predstavnik nastavnika
 • doc. dr. sc. Marina Tišma, predstavnik nastavnikaAntun Jozinović, mag. ing., predstavnik asistenata
 • Petar Paulik, dipl. ing., vanjski dionik (Pivovara d.d. Osijek)
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik (Vodovod-Osijek d.o.o.)
 • Matej Papak, predstavnik studenata (novoimenovana naknadno Anja Privara-30.03.2017.)
 • prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, predstavnik nastavnika (predsjednik)
 • dr. sc. Mirela Kopjar, izv. prof., predstavnik nastavnika
 • dr. sc. Marina Tišma, doc., predstavnik nastavnika
 • Antun Jozinović, mag. ing., znan. novak , predstavnik asistenata
 • Petar Paulik, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Pivovara d.d. Osijek)
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Vodovod-Osijek d.o.o.)
 • Dunja Čeple, predstavnik studenata
 • Doc. dr. sc. Mirela Planinić – prodekan za nastavu (predsjednik)
 • Doc. dr. sc. Mirela Kopjar
 • Janja Perić, dipl. iur. – tajnik Fakulteta
 • Maja Molnar, dipl. ing.
 • Marco Bijuk
 • Doc. dr. sc. Damir Magdić – predsjednik
 • Doc. dr. sc. Mirela Kopjar
 • Janja Perić, dipl. iur.
 • Marko Jukić, dipl. ing.
 • Mihaela Tosenberger
 • Doc. dr. sc. Damir Magdić – predsjednik
 • Prof. dr. sc. Drago Šubarić
 • Dubravka Jakšić, dipl. iur.
 • Marko Jukić, dipl. ing.
 • Mihaela Tosenberger