Povjerenstvo

Na temelju članka 44. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, na svojoj I. redovitoj sjednici, akademska godina 2023./2024., održanoj dana 30. listopada 2023. godine, donijelo je, pod točkom 4. dnevnog reda, ODLUKU o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijeku, Povjerenstvo je sada u sastavu:


 • prof. dr. sc. Maja Molnar – predsjednica (po funkciji Prodekana za upravljanje kvalitetom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek)
 • prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, član
 • prof. dr. sc. Damir Magdić, član
 • Lidija Šoher, mag. nutr., član
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik, član
 • Saša Anđelić, dipl. ing., vanjski dionik, član
 • Kristina Perišić, student, član


Djelokrug rada Povjerenstva propisan je Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.


Odlukom Dekana imenovana je i radna skupina za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na PTFOS-u, 11. listopada 2023. (KLASA: 011-01/23-01/01; URBROJ: 2158-82-01-23-40), u sastavu:


 • Prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Anita Pichler, član
 • Prof. dr. sc. Sandra Budžaki, član
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, član
 • Benedikt Pelzer, predsjednik Stud. zbora, član
 • Ivana Mihaljević, mag. iur., član
 • Sanda Hasenay, knjiž. savj., član
 • Maja Babić, dipl. oec., član
 • Danijela Josipović, dipl. ing, član

Arhiva

 • izv. prof. dr. sc. Maja Molnar - predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač
 • doc. dr. sc. Mirela Lučan
 • Maja Ižaković, mag. ing.
 • Saša Anđelić, dipl. ing., vanjski dionik
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik
 • Josip Juričić, student


 • izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač - predsjednik
 • prof. dr. sc. Mirela Planinić
 • doc. dr. sc. Mirela Lučan
 • Maja Ižaković, mag. ing.
 • Saša Anđelić, dipl. ing., vanjski dionik
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik
 • Josip Juričić, student
 • izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić - predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač
 • doc. dr. sc. Mirela Lučan
 • Maja Ižaković, mag. ing.
 • Saša Anđelić, dipl. ing., vanjski dionik
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik
 • Josip Juričić, student
 • prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, predstavnik nastavnika (predsjednik)
 • izv. prof. dr. sc. Mirela Kopjar, predstavnik nastavnika
 • doc. dr. sc. Marina Tišma, predstavnik nastavnikaAntun Jozinović, mag. ing., predstavnik asistenata
 • Petar Paulik, dipl. ing., vanjski dionik (Pivovara d.d. Osijek)
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., vanjski dionik (Vodovod-Osijek d.o.o.)
 • Matej Papak, predstavnik studenata (novoimenovana naknadno Anja Privara-30.03.2017.)
 • prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, predstavnik nastavnika (predsjednik)
 • dr. sc. Mirela Kopjar, izv. prof., predstavnik nastavnika
 • dr. sc. Marina Tišma, doc., predstavnik nastavnika
 • Antun Jozinović, mag. ing., znan. novak , predstavnik asistenata
 • Petar Paulik, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Pivovara d.d. Osijek)
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Vodovod-Osijek d.o.o.)
 • Dunja Čeple, predstavnik studenata
 • Doc. dr. sc. Mirela Planinić – prodekan za nastavu (predsjednik)
 • Doc. dr. sc. Mirela Kopjar
 • Janja Perić, dipl. iur. – tajnik Fakulteta
 • Maja Molnar, dipl. ing.
 • Marco Bijuk
 • Doc. dr. sc. Damir Magdić – predsjednik
 • Doc. dr. sc. Mirela Kopjar
 • Janja Perić, dipl. iur.
 • Marko Jukić, dipl. ing.
 • Mihaela Tosenberger
 • Doc. dr. sc. Damir Magdić – predsjednik
 • Prof. dr. sc. Drago Šubarić
 • Dubravka Jakšić, dipl. iur.
 • Marko Jukić, dipl. ing.
 • Mihaela Tosenberger