Međunarodna suradnja

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek svoje aktivnosti usmjerio je na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u Europi i svijetu, poticanju mobilnosti studenata, nastavnika, nenastavnog osoblja te sudjelovanju u međunarodnim projektima i programima s područja visokog obrazovanja. 


Međunarodna suradnja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ostvaruje se putem:

  • bilateralnih međunarodnih ugovora,
  • međunarodnih sveučilišnih mreža,
  • međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata

Međusobno povezivanje sveučilišta preduvjet je efikasnom i kvalitetnom obrazovanju kadrova, stoga Fakultet kroz međunarodnu suradnju želi povećati broj sudjelovanja naših nastavnika i studenata, ali i nenastavnog osoblja u programima međunarodne razmjene i mobilnosti s europskim sveučilištima.

  

Prepoznajući važnost međunarodne suradnje, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek uključen je u Erasmus+, Ceepus i druge mreže mobilnosti te ima više potpisanih ugovora o suradnji s fakultetima i sveučilištima u inozemstvu. 


U cilju unaprjeđenja međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta ulažu se značajni napori kako bi se povećala suradnja s akademskim partnerima u zemlji i inozemstvu te osigurao stalni nadzor i rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada.

CEEPUS

ERASMUS

IAESTE