Ankete


ANKETA ZA PROVJERU KVALITETE NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013. 


Izvješće o rezultatima ankete za provjeru kvalitete nastave u akademskoj godini 2012./2013. 


ANKETA ZA PROVJERU KVALITETE NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2013./2014.

Cilj ankete je utvrditi zadovoljstvo studenata izvedenom nastavom, a popunjavanjem ankete može se utjecati na poboljšanje nastave te upozoriti na nedostatke i teškoće u njezinoj izvedbi.ANKETA ZA STUDENTE u okviru projekta Sveučilišta „KVALIMETAR u funkciji poboljšanja obrazovnog sektora“


U svrhu provedbe projekta financiranog od strane Sveučilišta u Osijeku pod nazivom "KVALIMETAR u funkciji poboljšanja obrazovnog sektora", u suradnji s Voditeljicom sustava kvalitete Sveučilišnog Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek uključio se u navedeno istraživanje/on-line anketu, koje ima za cilj da pomoću KVALIMETAR mjernog instrumenta izmjeri zadovoljstvo ispitanika trenutnim stanjem kvalitete na Sveučilištu u pogledu pružanju kvalitetnih nastavnih sadržaja, ali i postojećih mehanizama praćenja, ocjenjivanja i poboljšavanja kvalitete.


Istraživanje se provodilo na tri uzorka:

  • sadašnji (trenutni) studenti,
  • bivši (alumni) studenti te
  • nastavno osoblje Sveučilišta.


Istraživanju/on-line anketi se pristupalo preko linka https://www.surveymonkey.com/s/bivsi_studenti.

Istraživanje zadovoljstva korisnika knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - ANKETA

U svrhu procjene koliko su korisnici knjižnice PTF-a zadovoljni uslugama provedeno je anketno ispitivanje „Istraživanje zadovoljstva korisnika knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek“. Ankete su napravljene na alatu otvorenog koda LimeSurvey. Jedna anketa namijenjena je studentima, a druga znanstveno-nastavnom osoblju. Razlika dviju anketa nije velika; sva su pitanja jednaka, jedino su u pitanjima ponuđeni različiti odgovori studentima te različiti znanstveno-nastavnom osoblju zato što ne koriste jednake usluge Knjižnice (npr. znanstveno-nastavno osoblje ne dolaze u Knjižnicu radi samostalnih i/ili grupnih radova te za nju nisu saznali od kolega studenata). Budući da su dvije ankete korištene za istraživanje, postoje i dvije skupine ispitanika. Anketa se provodila u razdoblju od 11.3. 2019. do 1.4. 2019. godine.

Podaci prikupljeni kvizom obrađeni su i prezentirani  u vidu posterskog priopćenja na skupu 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica.


  • Hasenay S, Mokriš S, Šuvak-Pirić I: Ispitivanje informacijske pismenosti u knjižnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Lovran, Hrvatska, 13. - 15. svibnja 2015.

Rezultati upitnika o radu knjižnice - 2014

Diplomski rad s Filozofskog fakulteta Os pod naslovom: Kneževic', Božana (2014) Istraživanje zadovoljstva korisnika knjižnice Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta u Osijeku.

http://repozitorij.ffos.hr/1519/

Rezultati upitnika o radu knjižnice - 2007
Rezultati dobiveni obradom podataka prikupljenih Upitnikom o zadovoljstvu korisnika radom knjižnica provedenog u razdoblju od 01. do 20. ožujka 2007. godine prikazani su kroz jedno postersko priopćenje i jedan cjeloviti rad.