Dobrovoljna stručna praksa

Studenti diplomskih studija imaju mogućnost obavljanja dobrovoljne stručne prakse koja im se evidentira u dopunsku ispravu o studiju. 


Dobrovoljna stručna praksa može se odraditi u Hrvatskoj na nekoliko načina. Studenti se na stručnu praksu mogu javiti preko

  • javljanjem na stručne prakse oglašene na web stranici fakulteta (stručne prakse koje organizira Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom te firmama s područja Osijeka i okolice);
  • samostalnim pronalaženjem stručne prakse u firmama.


Studenti mogu stručnu praksu odraditi i u inozemstvu preko različitih programa (ERASMUSCEEPUSIAESTE).


Vrijeme trajanja dobrovoljne stručne prakse nije definirano, a prijavu i priznavanje obavljenje dobrovoljne stručne prakse koordinira predsjednik Povjerenstva za stručnu praksu.