Natječaji

Natječaj

Za izbor dva doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Vlakna i proteini kao osnova za razvoj novih bioaktivnih dodataka hrani“...

Natječaj za izbor i prijam

Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znans...

Natječaj za izbor i prijam (zamjena za bolovanje)

Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste (spremačica) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje)

Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients

U sklopu „Program znanstvene suradnje“ koji provodi Hrvatska zaklada za znanost odobren je projekt „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients”.Cilj programa je d...

Projekt: Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje (Bio4Feed)

Dana 4. 10. 2019. stigla je obavijest o uspješnom prolasku 3. faze postupka dodjele bespovratnih sredstava i upućivanje u sljedeću fazu, fazu 4. - donošenje Odluke o financiranju projekta: Biokonverzi...

Interni Poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj i implementaciju metoda od interesa za gospodarstvo

Interni Poziv za podnošenje prijava za financiranje institucijskih znanstvenih projekata

Interni Poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za kupnju opreme i računalnih programa te nadogradnju opreme

Natječaj za izbor i prijam

Jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene te...

Natječaj za izbor i prijam

Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.