Interni natječaji

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Dekanove nagrade 2023.

Natječaj za upis I. generacije pristupnika na zajednički interdisciplinarni diplomski sveučilišni studij Biotehnologija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek na engleskom jeziku u akad. god. 2022./2023.

INTERNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU METODA OD INTERESA ZA GOSPODARSTVO

Interni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za kupnju opreme i računalnih programa te nadogradnju opreme

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade redovitim studentima preddiplomskog i diplomskih studija PTF-a

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

N A T J E Č A J za upis VIII. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizma u akademskoj godini 2020./2021.

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients

U sklopu „Program znanstvene suradnje“ koji provodi Hrvatska zaklada za znanost odobren je projekt „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients”.Cilj programa je d...