Laboratorij za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda

Laboratorij za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda radi u okviru Zavoda za ispitivanje hrane i prehrane od 2000. godine, kada je započela suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Osijek i Hrvatskim pčelarskim savezom vezano za analize meda za potrebe državnog natjecanja. U ožujku 2005. godine, Zavod je od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva imenovan ovlaštenim laboratorijem za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda (N.N. 41/2005). Od tada, osim analiza za potrebe natjecanja i samih pčelara, u okviru Katedre za kakvoću hrane pokrenuta su brojna znanstvena istraživanja i projekti, tako da je zadnjih petnaest godina glavnina istraživanja Katedre vezana za med i pčelinje proizvode. Kroz IPA projekt Panonska pčela čiji je nositelj bila Osječko-baranjska županija, Laboratorij je dobio vrijednu opremu koja je omogućila značajno povećanje broja analiziranih parametara.

Analize meda 
Melisopalinološka analiza 
Voda
Pepeo
Električna provodnost
Kiselost i pH
Sastav šećera HPLC metodom
Aktivnost dijastaze (DN)
HMF  
Tvari netopljive u vodi
Prolin
Aktivnost invertaze 
Specifična rotacija 
Boja meda
Ukupni polifenoli
Antioksidativni kapacitet (DPPH)
Antioksidativni kapacitet (FRAP)Analize pčelinjeg otrova
Melitin


Analize matične mliječi
(2E)-10-hidroksidec-2-enska kiselina
Voda
Bjelančevine
Kiselost i pH
Sastav šećera HPLC metodom


Analize pčelinje peludi
Melisopalinološka analiza
Voda
Pepeo
Mast
Bjelančevine
Sastav šećera HPLC metodom
Ukupni polifenoli
Ukupni flavonoidi
Antioksidativni kapacitet (FRAP)

Mikroskop Optika B800 Ph sa kamerom Optikam B3 PRO
DR-A1 ATAGO Digitalni Abbe refraktometar
pH meter - Mettler Toledo
Uređaj za visoko tlačnu tekućinsku kromatografiju (HPLC) sa detektorom indeksa loma (RI) i detektorom sa nizom dioda (PDA), SHIMADZU 
Konduktometar - Mettler Toledo
Sigma 2-16 Centrifuga
Spektrofotometar  SHIMADZU, UV-1800
Lovibond komparator
Polarimetar
Laboratorijska kupelj 
Mufolna peć
Rotamix uređaj 
Tehnička vaga - Mettler Toledo
Analitička vaga Mettler Toledo – AB204-S
Rotacijski vakuum uparivač Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

prof. dr. sc. Ljiljana Primorac

Tel.: 031/224-323

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak

Tel.: 031/224-394

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.