Laboratorij za analizu vina

O Laboratoriju za analizu vina


Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u okviru Zavoda za prehrambene tehnologije i Katedre za vinarstvo ustrojen je Laboratorij za analizu vina. Pored standardne laboratorijske opreme za analizu vina laboratorij je kroz realizaciju međunarodnih projekata „SeeNet II“ i „INNOWINE“ opremljen s opremom za brzu analizu vina. Laboratorij je namijenjen za uslužnu analizu vina i mošta te davanje savjeta iz vinarstva za srednje i male vinare.


Kroz međunarodnu bilateralnu suradnju Osječko-baranjske županije i Autonomne Regije Friuli Venezia Giulia, uz operativnu podršku RRA Slavonije i Baranje, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, razvojne agencije INFORMEST i Sveučilišta u Udinama realizirana su projekti: „SeeNet II“ i „INNOWINE“. Navedeni projekti su međunarodni projekti preko kojih talijanska Regija Friuli Venezia Giulia pomaže u jačanju malog i srednjeg poduzetništva u Osječko-baranjskoj (OBŽ) i Vukovarsko-srijemskoj županiji u RH i Autonomnoj pokrajini Vojvodini u Srbiji te Tuzlanskom kantonu u BiH.Ponuda Laboratorijskih usluga


S ciljem poboljšanja suradnje Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek s proizvođačima vina nudimo nove, još niže, cijene analiza vina.​1. Analiza grožđa i mošta prije i tijekom berbe

Sadržaj ukupnih kiselina

Sadržaj sladora refraktometrom i Oechsleovom moštnom vagom

Cijena 20 kn


2. Analiza vina

Alkoholna jakost (vol %) - Cijena 40 kn

Sadržaj ukupnih kiselina (g/L) - Cijena 20 kn

Sadržaj hlapljivih kiselina (g/L) - Cijena 25 kn

Sadržaj ukupnog suhog ekstrakta (g/L) - Cijena 45 kn

Sadržaj ukupnog sumpornog dioksida (mg/L) - Cijena 25 kn

Sadržaj slobodnog sumpornog dioksida (mg/L) - Cijena 25 kn

Sadržaj neprevrelog šećera (g/L) - Cijena 40 kn

Sadržaj pepela (g/L) - Cijena 50 kn

pH - Cijena 20 kn


Paket analiza 

Sadržaj ukupnih kiselina (g/L)

Sadržaj hlapljivih kiselina (g/L)

Alkoholna jakost (vol %)

Sadržaj ukupnog SO2 (g/L)

Sadržaj slobodnog SO2 (g/L)

Sadržaj ukupnog suhog ekstrakta (g/L)

UKUPNA CIJENA: 100 kuna

Sve cijene iskazane su bez PDV-aKontakt:


izv. prof. dr. sc. Anita Pichler 

Tel.: 031/224-319
Snježana Keleković, dipl. ing.,
Ana Domaćinović, dipl. ing.,
Tel.: 031/224-300
www.ptfos.unios.hrLokacija laboratorija i preuzimanje uzoraka


Trg Sv. Trojstva 3, Osijek

Zgrada Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u dvorištu, prizemno lijevo)

Uzorci vina i mošta se mogu donijeti od 8 do 15 sati svaki radni dan, ili prema dogovoru izvan navedenog vremena.