Katedra za tehnologiju voća i povrća

Katedra obuhvaća obvezne (Kemija hrane, Osnove tehnologije prerade voća i povrća, Razvoj proizvoda u prehrambenoj industriji) i izborne kolegije (Tehnologija prerade i konzerviranja voća i povrća, Kemija i tehnologija voća i povrća, Procesi pripreme hrane, Minimalno procesirana hrana, Začini i aromatsko bilje). U okviru kolegija studenti stječu osnovna znanja o uvjetima branja, podrijetlu, vrstama, sortama voća i povrća, te njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima. Uz navedena znanja o sirovini studenti stječu i znanja o preradi i konzerviranju voća i povrća, te stabilnosti dobivenih proizvoda. Također, studenti stječu znanja o kemijskim promjena koje se odvijaju ovisno o kemijskom sastavu hrane a pod utjecajem različitih čimbenika, te utjecaju kemijskih promjena na kvalitetu i stabilnost proizvoda tijekom procesiranja i skladištenja. Zbog specifičnosti studija studenti stječu osnovne spoznaje o značaju istraživanja i razvoja novih prehrambenih proizvoda, trendovima u području proizvodnje hrane te osnovama procesa inovacije. Spoznaje koje studenti stječu slušanjem ovih kolegija osposobit će ih za samostalno rješavanje inženjerskih problema vezanih za proizvodnju kvalitetnih prehrambenih proizvoda na bazi voća i povrća, konkurentnih na EU tržištu.


Osim navedenih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju Katedra obuhvaća i kolegije na doktorskom studiju Prehrambena tehnologija i nutricionizam i specijalističkim studijima Sigurnost i kvaliteta hrane i Nutricionizam.


Predsjednik katedre:


preddiplomski studij

 • Kemija hrane
 • Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla II
 • Osnove tehnologije prerade voća i povrća

diplomski studij

 • Razvoj proizvoda u prehrambenoj industriji
 • Tehnologija konzerviranja i prerade voća i povrća
 • Kemija i tehnologija voća i povrća
 • Minimalno procesirana hrana
 • Procesi pripreme hrane
 • Začini i aromatsko bilje

poslijediplomski studij

 • Kemija hrane
 • Dostignuća u tehnologiji prerade i konzerviranja voća i povrća
 • Minimalno procesirano voće i povrće
 • Razvoj novih proizvoda u prehrambenoj industriji
 • Dostignuća u tehnologiji namirnica biljnog podrijetla s elementima HACCP-a II
 • Nutricionist i nove tehnologije
 • Razvoj novih proizvoda