Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Zaposlenici Katedre za tehnologiju ugljikohidrata sudjeluju u izvođenju nastave na trima kolegijima na preddiplomskom studiju, devet kolegija na diplomskom studiju te više kolegija na dvama poslijediplomskim specijalističkim i jednom doktorskom studiju. U okviru kolegija koji se izvode na Katedri, studenti stječu znanja neophodna za vođenje procesa proizvodnje šećera, škroba i škrobnih derivata, konditorskih proizvoda i jakih alkoholnih pića te za istraživanja u navedenom području. Predavanja obuhvaćaju sve aspekte proizvodnje navedenih proizvoda, počevši od kvalitete sirovine, uvjeta proizvodnje, kontrole kvalitete proizvoda, higijenskih uvjeta i drugih elemenata neophodnih za proizvodnju kvalitetnog i za zdravlje potrošača sigurnog proizvoda, a  studenti se upoznaju i s menadžmentom i aspektima uspješnog upravljanja poduzećima. Studenti na većini kolegija imaju laboratorijske i industrijske vježbe.


Pored kolegija na Prehrambeno tehnološkom fakultetu, djelatnici Katedre za tehnologiju ugljikohidrata izvode/izvodili su nastavu i na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Mostaru, Tehnološkom fakultetu u Tuzli i Biotehničkom fakultetu u Bihaću, Veleučilištu u Požegi, Vukovaru, Poreču i dr.


Znanstvena istraživanja na Katedri za tehnologiju ugljikohidrata provode se na sljedećim područjima: ugljikohidrati, struktura i svojstva; modifikacija ugljikohidrata primjenom enzimskih, kemijskih i fizikalnih postupaka; kvaliteta, stabilnost i razvoj novih konditorskih proizvoda; polifenoli u kakao proizvodima, primjena imobiliziranih kvasaca u proizvodnji alkoholnih pića i dr.


Predsjednik katedre:
izv. prof. dr. sc. Antun Jozinović

preddiplomski studij

 • Osnove tehnologije ugljikohidrata
 • Higijena i sanitacija

diplomski studij

 • Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda
 • Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda
 • Tehnologija ugljikohidrata
 • Kemija i tehnologija ugljikohidrata
 • Upravljanje poduzećima
 • Tehnologija jakih alkoholnih pića

poslijediplomski studij

 • Aditivi u hrani
 • Dostignuća u tehnologiji ugljikohidrata
 • Dostignuća u tehnologiji konditorskih proizvoda
 • Dostignuća u tehnologiji namirnica biljnog podrijetla s elementima HACCP-a I
 • Higijena i sanitacija
 • Higijena i sanitacija u proizvodnji i preradi mesa
 • Primjena HACCP-a u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Generički postupci u tehnologiji alkoholnih pića