Katedra za tehnologiju mesa i mlijeka

Na Katedri za tehnologiju mesa i mlijeka izvode se kolegiji koji omogućuju studentima stjecanje znanja za upravljanje tehnologijama proizvodnje mesnih, mliječnih i ribljih proizvoda. Kolegiji obuhvaćaju cjelokupnu proizvodnju mesnih, mliječnih i ribljih proizvoda od sirovina do gotovih proizvoda s posebnim naglaskom na tehnološka dostignuća te kvalitetu, sigurnost i marketing mesnih, mliječnih i ribljih proizvoda. U okviru kolegija na Katedri studenti se upoznaju s novim metodama konzerviranja, uređajima, tehnološkim linijama i procesima te nutritivnim, prehrambenim, funkcionalnim i marketinškim trendovima u proizvodnji i trženju mesnih, mliječnih  i ribljih proizvoda. Nastava na većini kolegija je organizirana tako da studenti prolaze laboratorijske i industrijske vježbe.


Također, studenti stječu znanja o osnovama znanstveno istraživačkog rada, pretraživanja (citiranja) znanstvene i stručne literature te pisanja završnih, diplomskih i doktorskih radova.


Uže područje znanstvenog rada zaposlenika Katedre za tehnologiju mesa i mlijeka je razvitak mjernih metoda za određivanje termofizikalnih svojstava hrane, matematičko modeliranje nestacionarnih procesa u prehrambenoj tehnologiji te razvitak tehnologija tradicionalnih mesnih i mliječnih proizvoda. Djelatnici Katedre su osim u znanstveno-nastavnom djelovanju aktivni i u stručnoj suradnji s proizvođačima te provode edukacije i specijalističke programe vezane uz proizvodnju tradicionalnih mesnih i mliječnih proizvoda.


Predsjednik Katedre:
prof. dr. sc. Krešimir Mastanjević

preddiplomski studij

 • Osnove tehnologije prerade mlijeka
 • Ekonomika prehrambene industrije
 • Tehnologija prerade sirovina animalnog podrijetla
 • Osnove tehnologije mesa i ribe

diplomski studij

 • Autohtoni mliječni proizvodi
 • Mikrobiološki i biokemijski procesi u mljekarstvu
 • Primarna obrada mlijeka i fermentirani mliječni proizvodi
 • Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda
 • Uvod u znanstvenoistraživački rad
 • Autohtoni mesni proizvodi
 • Kemija i tehnologija mesa i ribe
 • Tehnologija mesa i ribe

poslijediplomski studij

 • Odabrana poglavlja iz tehnologije prerade mlijeka
 • Dostignuća u procesima  prerade mlijeka
 • Metodika znanstvenog rada
 • Dostignuća u tehnologiji mesa i ribe
 • Tehnologija autohtonih mesnih proizvoda
 • Dostignuća u tehnologiji namirnica životinjskog podrijetla s elementima HACCP-a
 • Osnove tehnologije mesa
 • Tehnologija proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Uzgoj svinja za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Veterinarsko-zdravstveni nadzor u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Zaštita i brendiranje tradicionalnih prehrambenih proizvoda u hrvatskoj i EU