Katedra za tehnologije prerade žitarica

S obzirom na izniman gospodarski značaj prerade žitarica, cilj je studijskih kolegija u okviru Katedre razvijanje sposobnosti studenata za rješavanje problema u proizvodnji i osposobljavanje stručnjaka koji će osigurati kvalitetnu proizvodnju prehrambenih proizvoda na bazi žitarica. Studenti stječu opća znanja o vrstama i sortama žitarica te značaju pojedinih sastojaka u ocjeni tehnološke kakvoće. Studenti se upoznaju i s analitičkim i reološkim analizama, koje se provode u laboratorijima za preradu žitarica. U studijskim programima detaljno su opisani načini skladištenja žitarica i proizvodnje brašna te utjecaj pojedinih faza prerade na kakvoću brašna. Studenti stječu osnovna znanja o tehnološkim postupcima u proizvodnji pekarskih proizvoda, tjestenine, keksarskih proizvoda, ekstrudiranih proizvoda te o fizikalno-kemijskim i nutritivnim svojstvima sirovina i gotovih proizvoda. Spoznaje koje studenti stječu pohađanjem tih kolegija osposobljavaju ih za samostalno rješavanje inženjerskih problema vezanih za proizvodnju kvalitetnih prehrambenih proizvoda na bazi žitarica.


Predsjednik katedre:

prof. dr. sc. Daliborka Koceva Komlenić, trajni izbor

preddiplomski studij

  • Osnove tehnologije žitarica
  • Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I

diplomski studij

  • Tehnologija proizvodnje i prerade brašna (FE231)
  • Tehnologija proizvodnje i prerade brašna (FS242)
  • Skladištenje žitarica i proizvodnja brašna
  • Tehnologija pekarstva
  • Tehnologija proizvodnje tjestenine i keksarskih proizvoda

poslijediplomski studij

  • Dostignuća u tehnologiji proizvodnje i prerade brašna

  • Tehnologija proizvodnje funkcionalnih proizvoda na bazi žitarica