Katedra za prehrambeno inženjerstvo

Zaposlenici Katedre za prehrambeno inženjerstvo sudjeluju u izvođenju nastave na trima kolegijima na preddiplomskom studiju, sedam kolegija na diplomskom studiju te više kolegija na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskom studiju. Na kolegijima koji su u okviru ove katedre studenti stječu temeljna znanja iz prehrambenog inženjerstva i znanosti o hrani. Kolegiji na kojima se stječu ova znanja su temeljni kolegiji potrebni za slušanje prehrambenih tehnologija i ostalih stručnih inženjerskih kolegija. Znanja koja se stječu su fizička i termofizička svojstva hrane, temeljni jedinični procesi u prehrambenoj industriji, procesi konzerviranja hrane, separacijski procesi u prehrambenoj industriji, kemijski i enzimski procesi u prehrambenoj industriji. Ovisno o studiju preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studenti stječu znanja o teoretskim osnovama, provedbi i primjeni pojedinih procesa odnosno o suvremenim dostignućima u tehnologiji proizvodnje vina, ulja i masti.


Pored kolegija na Prehrambeno tehnološkom fakultetu, djelatnici Katedre za prehrambeno inženjerstvo izvode/izvodili su nastavu i na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Mostaru.


Predsjednik katedre:

prof. dr. sc. Tihomir Moslavac, trajni izbor

preddiplomski studij

 • Procesi u prehrambenoj industriji
 • Osnove tehnologije vina i ulja

diplomski studij

 • Kemija i tehnologija ulja i masti
 • Kemija i tehnologija vina
 • Konzerviranje hrane
 • Membranski procesi
 • Prehrambeno inženjerstvo
 • Tehnologija ulja i masti
 • Tehnologija vina

poslijediplomski studij

 • Dostignuća u tehnologiji ulja i masti
 • Dostignuća u tehnologiji vina
 • Prehrambeno-procesno inženjerstvo