Katedra za prehranu

Znanstvena istraživanja i nastavni sadržaji unutar Katedre usmjereni su na procjenu kakvoće prehrane ciljnih skupina i razvoj odgovarajućih instrumenata za procjenu istih (npr. upitnika o učestalosti namirnica).

Na kolegijima u okviru Katedre studenti stječu znanja o važnosti izbalansirane prehrane u zadovoljavanju potreba organizma, ali i u unaprijeđenju zdravlja, te smanjenju rizika obolijevanja od bolesti povezanih s prehranom. Opća znanja o izvorima hranjivih tvari i biološki važnih komponenata, u kombinaciji sa znanjima o anatomiji probavnog sustava i probavi hrane, te utjecaju funkcionalnih sastojaka prisutnih u hrani na organizam, pružaju mogućnost primjene u planiranju obroka za sve populacijske skupine.


Studenti će biti osposobljeni za:

 • procjenu stanja uhranjenosti pojedinaca i skupina
 • provedbu različitih metoda za procjenu prehrane
 • planiranje prehrane zdravih osoba svih dobnih skupina u skladu s važećim preporukama
 • procjenu povezanosti prehrane i zdravlja
 • planiranje prehrane bolesnih osoba


Područja istraživanja Katedre su usmjerena na:

 • suradnju s drugim ustanovama/institucijama na izradi multifunkcionalne korisničke on-line baze sastava hrane i pića;
 • istraživanja o prehrambenim i životnim navikama različitih dobnih (npr. djeca, adolescenti) i populacijskih (npr. studenti, sportaši) skupina na području Republike Hrvatske i njihova usporedba po regijama i s drugim zemljama;
 • ispitivanje funkcionalnih karakteristika različitih prehrambenih proizvoda i učinkovitosti dodataka prehrani, posebice na bazi ljekovitog bilja kroz ispitivanja na ljudima;
 • utvrđivanje poveznice prehrambenih i životnih navika te drugih karakteristika (poput dobi, spola) s rizikom obolijevanja od različitih bolesti a s ciljem prevencije istih, kao i na progresiju postojećih zdravstvenih stanja (posebice kroničnih bolesti) i utjecaj na kvalitetu života oboljelih i društvo u cjelini;
 • primjena meta-analize i sistematskih pregleda literature radi jačanja dokaza u pogledu davanja preporuka vezanih uz prehranu s ciljem prevencije i/ili liječenja različitih bolesti (eng. evidence-based practice in nutrition).


Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Ines Banjari

preddiplomski studij

 • Znanost o prehrani

 • Funkcionalna hrana i dodaci prehrani

diplomski studij

 • Antioksidansi u hrani
 • Cjeloživotna prehrana
 • Dijetoterapija
 • Funkcionalna hrana i dodaci prehrani
 • Procjena prehrane i epidemiologije
 • Prehrana i sport

specijalistički studij

 • Specifičnosti prehrane u različitim fazama života
 • Klinička prehrana
 • Odabrane teme o funkcionalnoj hrani i dodacima prehrani
 • Redukcijske i alternativne dijete
 • Prehrana sportaša
 • Odabrana poglavlja iz prehrambene epidemiologije
 • Osnove psihologije i savjetovanja
 • Životne navike i zdravlje
 • Potrošači i etika u prehrani
 • Nutricionizam

doktorski studij

 • Prehrambene potrebe tijekom životnog vijeka
 • Klinička prehrana
 • Funkcionalna hrana
 • Dodaci prehrani
 • Fitonutricionizam
 • Prehrana s aspekta javnog zdravstva
 • Prehrambena epidemiologija
 • Procjena prehrane i prehrambenog statusa
 • Alternativni oblici prehrane
 • Redukcijske dijete i prevencija debljine
 • Sport i prehrana