Katedra za kakvoću hrane

Zaposlenici Katedre za kakvoću hrane sudjeluju u izvođenju nastave na jednom kolegiju preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija, na četiri kolegija diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam i dva kolegija diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo, te više kolegija na dva specijalistička i jednom doktorskom studiju. Osim toga, sudjeluju u izvođenju nastave i na specijalističkom studiju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. 

U okviru kolegija koji se izvode na Katedri, studenti stječu znanja neophodna za upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane, provedbu različitih vrsta analiza hrane i vođenje laboratorija, kao i za istraživanja u tom području. Predavanja obuhvaćaju primjenu propisa i normi iz područja kvalitete i sigurnosti hrane, principe i primjenu metoda za analizu sastava hrane kao i za osiguranje kvalitete mjerenja, te posebno principe i primjenu kromatografskih i senzorskih metoda analize.


Znanstvena istraživanja na Katedri za kakvoću hrane odnose se na različite aspekte kvalitete i sigurnosti hrane primjenom instrumentalnih i senzorskih metoda. Teme su karakterizacija meda s ciljem određivanja botaničkog i zemljopisnog podrijetla, kvaliteta matične mliječi, peludi i pčelinjeg otrova, senzorska svojstva i prihvatljivost različitih formulacija proizvoda 


Predsjednica katedre:
doc. dr. sc. Blanka Bilić Rajs

preddiplomski studij

 • Kontrola kakvoće hrane

diplomski studij

 • Instrumentalne metode I
 • Senzorske analize
 • Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane
 • Upravljanje kakvoćom u laboratoriju

poslijediplomski studij

 • Upravljanje sigurnošću i kakvoćom hrane
 • Senzorske analize
 • Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane
 • Primjena senzorske analize u prehrambenoj industriji
 • Izabrana poglavlja iz analitike namirnica
 • Senzorska i fizikalno–kemijska svojstva tradicionalnih mesnih proizvoda