Katedra za biologiju i mikrobiologiju

Predmeti u okviru Katedre za biologiju i mikrobiologiju upoznaju studente s kemijskom osnovom života, od atoma do makromolekule, njihovom strukturom, funkcijama, odnosom s okolinom i zakonitosti djelovanja na pojedine fiziološke procese i, preko njih, na pojedine organe i sustave. Na kolegiju Biologija,  u okviru Katedre, studenti stječu znanja o poznavanju zajedničkih svojstava organizama, poznavanju i razumijevanju prirodnih procesa,  klasifikaciji, kemijskom sastava i fizikalnim svojstavima žive tvari,  razmnožavanju i staničnoj embriogenezi, anatomiji biljnih i životinjskih tkiva, informacijskim, regulacijskim, metaboličkim i transportnim sustavima životinja, nasljeđivanju i raznolikosti, reprodukciji i evoluciji organizama.


U okviru Katedre studenti stječu i znanja o morfologiji, ekologiji, metabolizmu, determinaciji i sistematizaciji mikroorganizama. Studentima se prenose teorijska znanja o proizvodima mikrobnih stanica nastalim u aerobnim i anaerobnim uvjetima. Kroz dio kolegija Katedre (Opća mikrobiologija, Mikrobiologija hrane, Brze metode u analizi hrane) studenti se upoznaju s upotrebom mikroorganizama u proizvodnji hrane, njihovom primjenom u industrijskoj mikrobiologiji, poljoprivredi, obradi otpadnih voda i metodama njihovog određivanja. Studenti se upoznaju s kontaminacijom hrane mikroorganizmima tijekom proizvodnog procesa, mjerama sprječavanja njihovog razvoja ili uništavanja u hrani, mikrobiološkim metodama ispitivanja namirnica te zakonskim propisima o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju.


Predsjednik katedre:
izv. prof. dr. sc. Lidija Dujmović

preddiplomski studij

  • Biologija
  • Opća mikrobiologija
  • Mikrobiologija hrane

diplomski studij

  • Brze metode analize hrane

poslijediplomski studij

  • Mikrobiologija hrane