Procesi u prehrambenoj industriji - laboratorijske vježbe

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Zavod za prehrambene tehnologije


Procesi u prehrambenoj industriji


 


Obavijest studentima 3. godine preddiplomskog studija


 


Laboratorijske vježbe za studente koji su upisali gore navedeni predmet, a nisu ih odradili započinju u petak, 12.11.2021. s početkom u 14 h. Studenti koji trebaju nadoknaditi samo jednu vježbu, biti će naknadno obaviješteni o terminu nadoknadne.