Poziv - Anketa - ISHODI UČENJA - Studenti PTFOS-a - 2022.

Poštovane/i studenti PTFOS-a,

 

budući da nam je trajna namjera kontinuirano poboljšanje nastavnog programa i njegove izvedbe na svim studijima koji se izvode na PTFOS-u, molimo Vas da ispunjavanjem ove ankete date svoj doprinos kontinuiranom unaprjeđenju kvalitete studijskih programa na PTFOS-u i boljoj prilagođenosti zahtjevima radnih mjesta za koja PTFOS obrazuje kadar.

 

Zamolili bismo Vas da izdvojite nekoliko minuta za anketu u nastavku:

 

https://forms.gle/EBHNd1i16TTyzLJm6

 

Rok za popunjavanje ankete je 31. siječnja 2022.

Anketa je anonimna, a rezultati će se koristiti za kontinuirano unaprjeđenje kvalitete studijskih programa na PTFOS-u.