Osnove tehnologije vina - laboratorijske vježbe

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Katedra za prehrambeno inženjerstvo


Osnove tehnologije vina i ulja (vino)


 


Obavijest studentima III. godine preddiplomskog studija


 


Laboratorijske vježbe iz gore navedenog kolegija započinju u ponedjeljak 25.4.2022. prema objavljenom rasporedu. Na vježbe je potrebno ponijeti:


- kutu, kuhinjsku krpu;
- bijele A4 papire za pisanje izvješća, kalkulator i ravnalo.


Materijali za vježbe nalaze se u sustavu Merlin. 


Dolazak na vježbe je obavezan i nisu dozvoljene izmjene studenata među grupama!


Vježbe će se održavati u prizemlju zgrade fakulteta Franje Kuhača 18, laboratorij br. 37.