Dobrovoljna stručna praksa

 


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Povjerenstvo za stručnu praksu


 


OBAVIJEST


 


Poštovani studenti,


predavanje vezano za prijavu i provedbu dobrovoljne stručne prakse (ERASMUS, CEEPUS, IAESTE) za sve studente Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, održat će se 9. 11. 2023. (četvrtak) u 8.30 h u predavaonici P-2.


 


Povjerenstvo za stručnu praksu