PuPI - popravni parcijalni ispit

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Katedra za prehrambeno inženjerstvo


Procesi u prehrambenoj industriji


Popravni parcijalni ispit


Popravni parcijalni ispit iz gore navedenog kolegija održat će se u utorak, 28.1.2020., od 10 do 12 h u predavaonici br. 2.


Ivana Ivić, mag. ing.