Procesi u prehrambenoj industriji - I. parcijalni ispit

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Zavod za prehrambene tehnologije


Procesi u prehrambenoj industriji


 


Obavijest studentima 3. godine preddiplomskog studija


 


Prvi parcijalni ispit iz gore navedenog kolegija održat će se u četvrtak 1.12.2022., od 9 do 10 h u predavaonicama br. 2 i br. 3.