Procesi u prehrambenoj industriji - I. parcijalni ispit

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Procesi u prehrambenoj industriji


 


Obavijest studentima III. godine preddiplomskog studija


 


I. parcijalni pismeni ispit iz gore navedenog kolegija održat će se u utorak, 30.11.2021., u 8.30 h, u predavaonicama P-2 i P-3. Na pismeni ispit potrebno ponijeti pribor za pisanje i kalkulator.