PuPI - rezultati popravnog parcijalnog ispita

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Katedra za prehrambeno inženjerstvo


Procesi u prehrambenoj industriji


 


Rezultati popravnog parcijalnog ispita 28.1.2020.


 


Rezultati popravnog parcijalnog ispita iz gore navedenog kolegija nalaze se u privitku.


 


Ivana Ivić, mag. ing.