Procesi u prehrambenoj industriji - rezultati pismenog ispita 3.2.2020.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Katedra za prehrambeno inženjerstvo


Procesi u prehrambenoj industriji


 


Rezultati pismenog ispita 3.2.2020.


 


Rezultati pismenog ispita iz gore navedenog kolegija nalaze se u privitku.