Natječaj za ERASMUS+ za zimski semestar 2019./2020. i stručne prakse

Na web stranici http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2019-2020/ objavljen je novi natječaj za Erasmus+ odlazne mobilnosti studenata za
zimski semestar akademske godine 2019./2020. i za stručne prakse.

Natječaj je otvoren do 08.03.2019.