Festival znanosti - 2017

Predavanje

45 min

Predavač​


Marija Nujić (mag. ing., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-377)


Mirna Habuda-Stanić (Izv. prof. dr. sc. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-326)


Marija Nujić, mag. ing. je asistentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u OsijekuRođena 1988. u Ljubljani (Slovenija). Nakon završenog Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 2011., počinje raditi kao asistent na istom fakultetu i trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije u sklopu kojeg se usavršavala u Francuskoj i Sloveniji.


Izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić izvanredna je profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Područje interesa su joj zaštita i pročišćavanje voda, a nositeljica je nekoliko kolegija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te Građevinskom fakultetu Osijek. Predsjednica je Organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa „VODA ZA SVE“, članica nekoliko Povjerenstva pri Ministarstvu poljoprivrede i Radnih grupa pri Hrvatskoj agenciji za hranu. Od 2015. izabrana je za civilnog stručnjaka u Zajedničkoj skupini za zdravlje, poljoprivredu i hranu (JHAFG) u okviru NATO-a. Autorica i koautorica je više znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima iz podračja zaštite i pročišćavanja vode.

Naslov predavanja​


Vrijeme je za vodu

Sažetak


Bez vode nema života na zemlji. Bez vode, niti jedan posao nije moguće obaviti i svima je potrebna voda. No, za mnoge, voda je i način života. Voda je izvor inspiracije, glazbe, umjetnosti… Predavanje namijenjeno srednjoškolcima, studentima i svima koji žele saznati više o važnosti vode u našim životima.

Mjesto

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika


učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Predavanje

45min

Predavač

Ivana Ivić(mag. ing., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-319)

Ivana Ivić, mag. ing. je asistentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Rođena je 1990.u Doboju (BiH). Nakon završenog Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 2014., radila je najprije u Zavodu za javno zdravstvo nakon čega počinje raditi kao asistent na fakultetu, gdje je upisala i doktorski studij.

Naslov predavanja

Vino kroz vrijeme

Sažetak

Povijest vina i vinove loze seže daleko u prošlost, a arheološki dokazi ukazuju na to da se prva proizvodnja vina dogodila u Iranu i Armeniji oko 6000 godina prije Krista. Dokazi ukazuju da su stari Grci koristili prešu za grožđe i amfore za čuvanje vina. Unaprjeđivanje vinogradarstva i vinarstva se nastavilo u Rimskom Carstvu gdje su se proizvodila suha, desertna i aromatizirana vina. Propadanjem Rimskog Carstva, u srednjem vijeku jedini centri za proizvodnju i distribuciju vina su Crkva i samostani. Razvoj vinarstva u Hrvatskoj prati događanja u Europi i svijetu, a širenjem kršćanstva doživljava svoj procvat. Zbog otkrića Amerike, Australije i Novog Zelanda, te industrijske revolucije, potražnja za vinom raste, a otkrivaju se i nove tehnologije proizvodnje. Međutim, postoji jedan drugi način na koji se može povezati vino i vrijeme. Vrijeme odležavanja, odnosno „starenje“ vina jedan je od glavnih čimbenika tijekom proizvodnje vina. U prošlosti su ljudi većinom konzumirali mlada vina, budući da su bila podložna kvarenju. Otkrićem primjene sumpora i novih tehnologija u proizvodnji vina, odležavanje igra ključnu ulogu u dobivanju vrhunskih vina u njihovoj punoj zrelosti.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Predavanje

45 min

Predavač

Dijana Podravac(mag. nutr., asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-365)


Dijana Podravacrođena je 09. rujna 1987. godine u Osijeku. Završila je Tehničku i prirodoslovnu gimnaziju „Ruđer Bošković“ te upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet. Stručnu praksu je odradila u sklopu IAESTE razmjene studenata u laboratorijima za kontrolu kvalitete u tvornici snack proizvoda Zweifel AG, Švicarska. Eksperimentalni dio Diplomskog rada je odradila u Centru za analitiku, Odjelu za agrobiotehnologiju, BOKU, Tulln, Austrija. Diplomirala je Znanost o hrani i nutricionizam 2016. godine i iste godine se zapošljava na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku kao asistentica na Mikrobiologiji hrane i Brzim metodama analize hrane. Od veljače 2017. godine studira na Poslijediplomskom svučilišnom studiju Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku.

Naslov predavanja

Posljednji univerzalni zajednički predak

Sažetak

Drvo života je detaljno upotpunjeno I pokazuje međusobnu povezanost različitih vrsta, međutim, organizam iz kojeg su naknadno evoluirali svi drugi oblici života I dalje je nepoznanica. Posljednji univerzalni zajednički predak (eng. Last Universal Common Ancestor - LUCA) je, prema sadašnjim spoznajama, mikroorganizam koji se razvio na Zemlji prije otprilike 3,8 milijardi godina. Iz njega su se razvile bakterije, arhebakterije, a potom I eukarioti. Usporedbom genoma različitih vrsta, znanstvenici pokušavaju odrediti svojstva tog organizma, što je posebno komplicirano kod bakterija. U bakterija je moguće izmjenjivanje DNK I između vrsta, a ne samo nasljeđivanjem, te je teško odrediti je li određeni gen naslijeđen od zajedničkog pretka ili je tijekom evolucije izmijenjen s nekom drugom vrstom zbog svoje dominantnosti. Prema dosadašnjim spoznajama, pronađeno je 355 gena koje je LUCA imao I prema njima je bio anaeroban, termofilan I ovisan o plinovima. Ove, kao I još neka druga svojstva sugeriraju kako je nastanjivao ekstremnu okolinu, bez kisika I rastao pri visokim temperaturama. Vjerojatno je nastao u blizini geotermalnih izvora na dnu oceana, gdje I danas žive slični mikroorganizmi, ali ikad mu se točno podrijetlo otkrije, ostaje pitanje u kojem trenutku je taj mikroorganizam od neživih molekula postao živ.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

učenici srednjih škola, studenti

Predavanje

45min

Predavač

Jovica Hardi (redoviti profesor u trajnom zvanju, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-310)

Jovica Hardirođen je 08. rujna 1956. godine u Brčkom. Doktorirao 1992. na PBF Zagreb s tezom „Postupak dobivanja intenzivne arome edamskog sira na model-sustavima. Od 2000. vodi Katedru za mljekarstvo, a 2001. postaje šef katedre za Metodiku znanstvenog rada. Nositelj je kolegija Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Uvod u znanstvenoistraživački rad, Poznavanje sirovina prehrambene industrije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te kolegija Mljekarstvo na Poljoprivrednom fakultetu Osijek.

Sudjelovao na 7 domaćih znanstvenih projekata, a voditelj jednog domaćeg i dva međunarodna znanstvena projekta. Objavio više od sto znanstvenih publikacija. Sudjelovao je na brojniim međunarodnim i domaćim kongresima. Autor je 2 patenta i 6 novih proizvoda mljekarske industrije. Sudjelovao je u izradi ili samostalno izradio 10 međunarodnih i 5 domaćih projekata tvornica prehrambene industrije.

Naslov predavanja

Vrijeme kao višeznačni parametar koji se koristiti jednostavno, a uz puno znanja njime moćno upravlja

Sažetak

Zbog bogatstva hrvatskog jezika, VRIJEME u kontekstu izričaja ima višestruko i pojmovno različito značenje. U predavanju je sažeto prikazan skup pojmova vezanih uz jedinicu vremena kao mjere za dimenziju u kojoj se odvijaju kemijske i biokemijske reakcije, fizikalne zakonitosti vezane za vrijeme, te kao interval životnog vijeka svih živih bića na našoj planeti.

Prokomentiran je pojam vremena kao periode, raspona ili zasebne nove cjeline u skupnim događanjima vezanim za geografske, geopolitičke ili nacionalne identitete i zajednice.

Ukazano je na znanje čovjeka koje je stjecao kroz dugi životni vijek na planeti Zemlji uz praćenje promjena vremena prema prirodnim zakonitostima, te njegova spremnost i sposobnost da danas donosi odluke i provodi promjene vremena kao klimatskog (meteorološkog) parametra na opću dobrobit i korist čovječanstva, ali i dokazivanje moći.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

učenici srednjih škola

Radionica

30 min

Voditelj

Maja Ižaković(mag. ing.,asistentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-355)


Maja Ižakovićrođena je 21. kolovoza 1990. godine u Vinkovcima. Nakon završene Gimnazije M.A.Reljkovića u Vinkovcima, upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku. Diplomirala je procesno inženjerstvo 2015. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Za vrijeme studija odradila je stručnu praksu na Institutu kemije u Pragu, a nakon završenog studija stručno osposobljavanje odradila je u tvornici biodizela kao inženjer u laboratoriju. Nakon stručnog osposobljavanja, 2016. godine zapošljava se na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, na mjestu asistenta iz biologije. Iste godine upisuje Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti na Odjelu za biologiju u Osijeku.

Suradnici

Veronika Barišić (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 091/5162230)

Rođena je 02.03.1994. u Đakovu, gdje je 2012. godine završila Srednju strukovnu školu Braće Radića, smjer Ekonomist. Završila je preddiplomski studij Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 2015. godine, te na istom fakultetu upisala diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo. Stručnu praksu odradila je u Jamnici d.d.


Ana-Marija Cikoš (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098/ 133 4624)

Rođena je 18.09.1993. u Osijeku. 2012. godine završila je smjer Prirodoslovna gimnazija u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića u Osijeku. Završila je preddiplomski studij Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2015. godine te na istom fakultetu upisala diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo. Stručnu praksu odradila je u Saponia Osijek d.d. Članica je Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta.


Mihaela Marić (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 095/896 6129)

Rođena je 28.02.1994. u Dubrovniku. Tamo 2011. završava Medicinsku školu, smjer Sanitarni tehničar. Trenutno pohađa preddiplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Stručnu praksu odradila je u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Naslov radionice

Godišnja doba u laboratoriju

Sažetak

Na radionici će se naučiti kako u laboratoriju i kod kuće možemo odraditi jednostavne pokuse u kojima dolazi do nastanka kiše, oblaka, tornada, duge.

Na temelju tih pokusa djeca će naučiti kako dolazi do promjena vremenskih uvjeta, na njima razumljiv način. Na taj način motivirati će se djeca za interes o biologiji, kemiji, fizici te ostalim područjima prirodnih znanosti.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Laboratorij iz biologije

Ciljna publika

predškolska djeca, učenici osnovnih škola (niži razredi)

Radionica

Predviđeno trajanje: 45 min

Voditelj

Ivana Tomac(asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-346)


Ivana Tomac je rođena 31. 05. 1979. u Osijeku. Vježbenički staž odradila je u Odsjeku sanitarne inspekcije Ureda državne uprave Osječko – baranjske županije u Osijeku 2005. godine, zatim je 2007. godine radila u Razvoju tekućih deterdženata Saponia d.d. Osijek kao asistent te od 2008. na Poljoprivrednom institutu Osijek u Agrokemijskom laboratoriju kao znanstveni novak. Od 2011. godine radi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku na Katedri za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode. Pri istom Fakultetu je obranila doktorsku disertaciju. Tijekom diplomskog studija boravila je tri mjeseca na stručnoj praksi na Instituto Tecnológico de Veracruz, Mexico te je za vrijeme poslijediplomskog studija boravila na stručnom usavršavanju Odsjek za analitičku kemiju, Faculty of Chemical and Food Engineering, Slovak Technical University u Bratislavi. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na predmetima Katedre. Njena znanstveno-istraživačka problematika vezana je za razvoj i primjenu elektrokemijskih metoda. Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Suradnici

Tihomir Kovač (asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-378)


Rođen je 29. srpnja 1986. u Pakracu. Maturirao je 2005. u Srednjoj školi „August Šenoa“ u Garešnici, 2010. godine završio diplomski studij Procesno inženjerstvo. Radno iskustvo stekao je u mljekarskoj industriji Novi Domil d.o.o. (članica poslovnog sustava Vindija) u Županji (13.9.2010. do 12.7.2011.) i u tvrtki Kontrolkem d.o.o. u Samoboru (13.7.2011. do 31.12.2011.). Na Prehrambeno–tehnološkom fakultetu u Osijeku od 1.1.2012. zaposlen je kao asistent na Katedri za biokemiju i toksikologiju. Student je sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se bavi ispitivanjem utjecaja nanočestica na modulaciju oksidativnog statusa mikroorganizama. Suradnik je na projektima Utjecaj fulerena na inhibiciju sinteze aflatoksina (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), 2013-2014. i Antiaflatoksikogeni učinak flavonoida kvercetina (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), 2015-2016. U okviru ERASMUS + stipendija (ERASMUS + KA1 mobilnost 2014./2015.; ERASMUS + KA1 mobilnost 2015./2016.) usavršavao se u Centru za analitičku kemiju, IFA-Tulln, Sveučilište BOKU, Austrija. Dobitnik je FEMS-ove stipendije za mlade znanstvenike za međunarodni kongres Power of fungi (2015.). Član je Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog mikrobiološkog društva, Hrvatskog toksikološkog društva, Udruge TehnOS - Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te L.D. “Srnjak”, Garešnica.


Mario Komar(asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, mOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-378)


Rođen 21.3.1995. Diplomirao na Odjelu za kemiju pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija radio je kao demonstrator na kolegiju Organska kemija. Radio je kao profesor kemije u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici i Gimnaziji u Daruvaru. Trenutno je asistent na Zavod za kemiju i ekologiju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Aktivno govori engleski i njemački jezik. Bavi se sintezama spojeva. Do sada je sudjelovao na 3 znanstvena skupa.

Maja Galović(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 099/5059546)


Rođena je 9.5.1994. Završila je Katoličku klasičnu gimnaziju u Požegi. Prvostupnica je prehrambene tehnologije. Trenutno pohađa diplomski studij smjer Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Govori engleski jezik. Komunikativna je, sklona timskom radu i organizaciji.

Anja Crnogaj(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098/9760976)


Rođena je 30.8.1994.Završila je opću gimnaziju u Valpovu. Prvostupnica je prehrambene tehnologije te trenutno pohađa diplomski studij smjer prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Demonstrator je na laboratorijskim vježbama iz kolegija Organska kemija. Govori engleski i njemački jezik. Komunikativna je sklona timskom radu i organizaciji.


Iva Andrašek(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098/9321750)


Rođena je 15.3.1994. Prvostupnica je prehrambene tehnologije. Trenutno pohađa diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Objavila je znanstveni rad Utjecaj geografskih i klimatskih uvjeta na sadržaj tvari arome, polifenola i antocijana u crnim vinima Edutskog vinogorja istočne Slavonije u Glasniku zaštite bilja 2015. godine.


Josipa Nedić(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 095/3953883)


Rođena je 6.4.1994.Trenutno pohađa preddiplomski studij Prehrambene tehnologije na prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Govori engleski i njemački jezik. Predana je radu, odgovorna, sklona timskom radu i organizaciji, komunikativna.


Vedrana Božik(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098/9136408)


Rođena 24.4.1994. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završila u Belom Manastiru. Studentica je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku te je demonstrator na kolegiju Organska kemija. Govori engleski I njemački jezik. Društvena je, odgovorna, komunikativna, ima smisla za organizaciju I prezentaciju. Željna usavršavanja i primjene stečenog znanja.


Ela Puškarić (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 095/5341473)


Rođena 24.veljače 1996.godine u Slavonskom brodu. Završila je Osnovnu školu Ivana Kozarca u Županji te nakon toga Opću gimnaziju u Županji. Trenutno je redovna studentica 3.godine preddiplomskog studija prehrambene tehnologije na Prehrambeno-tehnološkom

Naslov radionice

Kemija kroz vrijeme preko poznatih kemičara

Sažetak

Radionica bi dala povijesni pregled razvoja kemije preko poznatih kemičara te nastanak prehrambene tehnologije. Sudionici bi pomoću pokusa i asocijacija pokušali odgonetnuti poznatog kemičara ili kemičarku te izradili lentu vremena razvoja kemije i prehrambene tehnologije.

Mjesto i vrijeme

Laboratorij Katedre za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode

Ciljna publika

predškolska djeca, učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola

Radionica

30 - 45 minuta

Voditelji

Gordana Šelo (mag. ing.,asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-354)


Gordana Šelo rođena je 17. lipnja 1988. godine u Vinkovcima. Nakon završene opće gimnazije A. G. Matoša u Đakovu, upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku. Diplomirala je 2014. godine na Zavodu za procesno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku.Za vrijeme studija odradila je stručnu praksu na Institutu kemijske tehnologije u Pragu. Nakon završetka studija radila je kao stručni suradnik na projektu „ProBioTech“, zatim kao tehnolog u proizvodnji u firmi Pekar d.o.o. u Vinkovcima. 2016. godine zapošljava se na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, na radno mjesto asistenta na Katedri za tehnološke operacije te upisuje poslijediplomski studij Prehrambeno inženjerstvo.


Goran Miljić (mag. ing., asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-354)


Goran Miljić rođen je 22. lipnja 1988. godine u Virovitici. Nakon završene opće gimnazije M. Marulića u Slatini, upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku. Diplomirao je 2014. godine na Zavodu za procesno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku.2015. godine zapošljava se na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, na radno mjesto asistenta na Katedri termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo te upisuje poslijediplomski studij Prehrambeno inženjerstvo.

Suradnici

Toma Tadić (student, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 099/791 8310)


Toma Tadić rođen je 27.01.1994. u Vinkovcima. 2012. godine završio jesrednju školu smjer Prehrambeni tehničar u Petrinji. Završio je preddiplomski studij Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 2015. godine te na istom fakultetu upisao diplomski studij Procesno inženjerstvo. Stručnu praksu odradio je u mesnoj industriji Gavrilović d.o.o. u Petrinji.


Marta Ostojčić (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098/ 194 2364)


Marta Ostojčićrođena je 16.08.1994. u Puli. 2013. godine završila je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju Matije Mesića u Slavonskom Brodu. Završila je preddiplomski studij Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2016. godine te na istom fakultetu upisala diplomski studij Procesno inženjerstvo. Stručnu praksu odradila je u Vodovod d.o.o. u Slavonskom Brodu.


Ivona Bunjik (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)


Ivona Bunjikrođena je 29.12.1994. Nakon završene srednje škole, opće gimnazije, 2013. u Županji upisuje preddiplomski studij Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku te 2016. godine na istom fakultetu upisuje diplomski studij Procesno inženjerstvo.


Vanja Beronja (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 095/580 3973)


Vanja Beronjarođena je 07.02.1995. u Vukovaru gdje je završila srednju Tehničku školu Nikole Tesle, smjer Ekološki tehničar. Godinama volontira na Vukovar film festivalu. Komunikativna je osoba, sklona timskom radu. Studentica je druge godine preddiplmskog studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku.


Luka Krijan(student, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 099/561 7159)


Luka Krijanrođen je 24.11.1994. u Slavonskom Brodu. Završio je Srednju školu Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu. Student je treće godine preddiplomskog studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku.


Mirela Matovina(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098/916 1184)


Mirela Matovinarođena je 28.07.1990. Završila je Opću gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Stekla je iskustvo rada u call centru (T-com, T-mobile) te u prodaji voća i povrća kroz obavljanje sezonskog posla. Studentica je druge godine diplomskog studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, smjer Procesno inženjerstvo.


Iva Grgić(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,  098/188 3566)


Iva Grgićrođena je 03.09.1995. u Slavonskom Brodu gdje je završila Klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti. Tijekom osnovne i srednje škole aktivno se bavila rukometom. Nakon završene srednje škole upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku. Trenutno je redoviti student treće godine preddiplomskog studija. Sudjelovala je na sveučilišnim natjecanjima iz košarke i rukometa te na tehnologijadi.


Antonela Galić(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 091/ 170 8993)


Antonela Galićrođena je 17.08.1993. u Osijeku. 2012. godine završila je Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. Završila je preddiplomski studij Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2016. godine te na istom fakultetu upisala diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo. Od siječnja 2016. godine stručna je suradnica Natural Wealtha za mjerenje vitaminsko-mineralnog statusa u ljekarnama . Članica je Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i Stegovnog suda Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku.

Naslov radionice

Stanja tvari i vremenske prilike

Sažetak

Na radionici će učenicima biti prezentirano nekoliko pokusa kroz koje će moći naučiti nešto više o ulozi gustoće, tlaka i temperature u strujanju odnosno konvekciji tekućina i plinova kod vremenskih promjena. Također će imati priliku vidjeti kako navedena svojstva utječu na promjenu agregatnih stanja u prirodi.Pokusi će biti popraćeni zanimljivom prezentacijom u PowerPoint-u. Na taj način učenike će se motivirati za interes o kemiji, fizici te ostalim područjima prirodnih znanosti.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, studentski laboratorij Zavoda za Procesno inženjerstvo III/16S

Ciljna publika

Učenici srednjih škola

Radionica

Predviđeno trajanje: 45 min

Voditelj

dr. sc. Mirela Lučan, poslijedoktorandica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.031 224 368

Mirela Lučan rođena je 13. prosinca 1977. u Osijeku. Nakon završene osnovne i srednje Tehnološke škole Ruđer Bošković, upisuje Prehrambeno‑tehnološki fakultet Osijek, gdje je i diplomirala u prosincu 2003. godine. Od 2004. godine zaposlena je na istom fakultetu na Katedri za mljekarstvo. Doktorirala je 2014. godine s temom „Utjecaj dodatka meda na kinetiku fermentacije i antibakterijska svojstva probiotičkih fermentiranih mlijeka“. Trenutno je asistentica na predmetima: Sirovine animalnog podrijetla, Tehnologija prerade sirovina animalnog podrijetla, Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Primarna prerada mlijeka i fermentirani mliječni napici, Mikrobiološki i biokemijski procesi u mljekarstvu, Autohtoni mliječni proizvodi. Članica je Hrvatske mljekarske udruge. Majka je dvojice sinova, Mateja (6) i Šimuna (4).

Suradnici

Jasna Prskalo(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., +385 98 994 3868)


Rođena 29. prosinca 1989. u Metkoviću. Osnovnu i srednju školu završila također u Metkoviću. Preddiplomski studij završila na Agronomsko i prehrambeno - tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 2015. godine studentica je diplomskog studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Govori engleski jezik. Društvena je, komunikativna, ima smisla za organizaciju. Željna usavršavanja, novih iskustava i primjene stečenog znanja.


Antonia Huđek(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., +385 97 761 2692)


Rođena 21. prosinca 1991. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila u Đakovu. Studentica je druge godine diplomskog studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Društvena je, odgovorna, komunikativna, ima smisla za organizaciju i prezentaciju. Kroz studentske i sezonske poslove usavršila je svoje komunikacijske vještine kako u ophođenju s odraslima, tako i s djecom. Željna je usavršavanja, novih iskustava i primjene stečenog znanja.


Tamara Majstorović(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098520349)


Rođena je 22. Prosinca 1993. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu Matija Antun Reljković završila sam u Cerni, Opću gimnaziju Matija Antun Reljković u Vinkovcima. Studentica je pete godine Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku i trenutno pohađa Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Sudjelovala je u radionici za studente „Komunikacijske vještine-neverbalna komunikacija“.


Ana Faletar(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098 940 1396)


Rođena je 19. kolovoza 1993. Osnovnu i srednju školu je završila u Vinkovcima. Studentica je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo.

Vesna Kvaternik(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 0996863252)


Rođena je 2. studenoga 1994. g. u Požegi, živi u Bučju, selu nedaleko od Pleternice. Završila je Osnovnu školu fra Kaje Adžića u Pleternici te je obrazovanje nastavila u Matematičkoj gimnaziji u Požegi. Tijekom osnovne i srednje škole aktivno se bavila rukometom, igrajući za mjesni klub, a isto tako i za osnovnu i srednju školu. Nakon završene 4 srednjoškolske godine upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku. Trenutno je redoviti student treće godine preddiplomskog studija. Želja joj je završiti diplomski studij, smjer prehrambeno inženjerstvo. Slobodno vrijeme voli provoditi s obitelji, prijateljima u prirodi.


Anita Potočar (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)


Rođena je 6. prosinca 1996. godine u Našicama. Završila je Opću gimnaziju, također u Našicama. Trenutno je druga godina na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Volontirala je u srednjoj školi gdje je pomagala učenicima osnovne škole u savladanju gradiva nastavnih predmeta Kemije i Biologije. Kako do sada nije imala priliku sudjelovati u znanstveno-stručnom skupu kao što je Festival znanosti, voljela bi se okušati u tome i naučiti nešto novo. Otvorena je osoba, spremna na timski rad i suradnju s ostalim kolegama i kolegicama.


Marija Moslavac(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., +385 919533070)


Rođena je 13. siječnja 1994. godine u Osijeku. Osnovnu školu Jagode Truhelke kao i srednju školu I. gimnaziju završila je u Osijeku. Studentica je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku te demonstrator na kolegiju Organska kemija. Govori njemački i engleskijezik. Društvena je, odgovorna, komunikativna, željna daljnjeg usavršavanja i učenja novih znanja kao i primjene stečenog znanja.

Naslov radionice


Mliječni  vremeplov

Sažetak

Sigurno svi znate kako nastaje mlijeko. Ali kako nastaje sir? A maslac? I tko je izmislio jogurt? Ako želite čuti odgovore na ta i mnoga druga pitanja dođite na našu radionicu. Neke od mliječnih proizvoda i sami ćete napraviti. I kušati. A interaktivna lenta vremena pomoći će vam upoznati se s razvojem mljekarstva kroz povijest.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

predškolska djeca, učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola

Tribina

Predviđeno trajanje: 60 min

Moderator

Moderator: doc. dr. sc. Ines Banjari, Predsjednica Katedre za prehranu, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 224-339


Ines Banjari rođena je 10. prosinca 1982. godine u Osijeku. Diplomirala je 2006. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (PTF), kao prva u generaciji. Tijekom studija bila je stipendistica MZOŠ. Iste je godine zaposlena kao znanstveni novak na Zavodu za ispitivanje hrane i prehrane PTF-a. Doktorski rad iz grane Nutricionizam je obranila 2012. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2013. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od srpnja 2013. do veljače 2014. bila je na postdoktorskom usavršavanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu, Kanada. Laureat je prestižne nagrade Danubius Young Scientist Award za Hrvatsku u 2014. godini. Bila je gostujući istraživač na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija.

Trenutno je voditeljica znanstvenog bilateralnog projekta s Crnom Gorom i voditeljica i suradnica na više stručnih projekata, objavila je više od 30 radova i sudjelovala na više od 30 međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija, bila na više znanstvenih i stručnih usavršavanja u Europi i Hrvatskoj.

Sugovornici

Josipa Dragičević, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fatultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena je u Splitu 2. Veljače 1994. godine. Ježičnu gimnaziju završila je u Splitu i 2012./2013. upisala preddiplomski studij Nutricionizam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, kojeg završava 2016. godine.


Jelena Mandarić, studentica prve godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena 01. travnja 1990. godine u Osijeku. Završila je Opću gimnaziju u Osijeku i preddiplomski studij Prehrambeno – tehnološkog fakulteta u Osijeku.


Andrijana Maršić, studentica 2.godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam na PTF-u u Osijeku,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena 17.02.1994.godine. Završila Opću gimnaziju 2012. u Vrgorcu, a potom 2012/2013 upisala preddiplomski studij Nutricionizam na PMF-u u Splitu.


Emanuela Perlain, studentica 1.godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam na PTF-u u Osijeku, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena 06.03.1994.godine u Splitu, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje (I. gimnazija Split, jezični smjer) a potom 2012./13. upisala preddiplomski studij Nutricionizam na PMF-u u Splitu.


Sara Posavec, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena u Varaždinu 31.03.1995. Pohađala je VI. osnovnu školu, te Opću gimnaziju u Varaždinu.


Ivana Križić, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rođena je 30. lipnja 1994. godine u Slavonskom Brodu. Od 2009. do 2013. godine je pohađala Medicinsku školu u Rijeci te stekla zvanje farmaceutskog tehničara. 2013. upisuje preddiplomski studij prehrambene tehnologije u Osijeku te ga završava 2016. godine.


Marina Kunac, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena je u Splitu 29.04.1993. godine. Završila je Prirodoslovnu  gimnaziju u Splitu. Nakon toga upisala je preddiplomski studij nutricionizma na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Splitu koji je završila 2016.godine.


Ivana Tatarovićstudentica prve godine diplomskog studija Znanost o hrani I nutricionizam, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Rođena u Splitu 24.05.1994.godine. Opću gimnaziju završila u Kaštel Gomilici od 2008/2009 do 2012/2013. Nakon toga upisala preddiplomski studij Nutricionizam u Splitu na Prirodoslovnom-matematičkom fakultetu.


Ana-Marija Zorčec, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena je 5.9.1992. u Porrentruy-u (Švicarska). Završila je osnovnu školu dr. Franje Tuđmana, opću gimnaziju u Belom Manastiru te preddiplomski studij prehrambene tehnologije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku.

Tema i podteme

BRZE DIJETE KROZ VRIJEME – JESMO LI S VREMENOM NAPREDOVALI?

Podteme:

-     Prati li evolucija načina prehrane evoluciju društva?

-     Pojavljuju li se nove brze dijete kako se društvo razvija?

-     Je li prakticiranje brzih dijeta opravdano ili neopravdano?

-     Koji su razlozi prakticiranja brzih dijeta?

-     Nose li sa sobom brze dijete neke zdravstvene rizike ili su bezopasne?

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

Ciljna publika: učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Poster​

Autor

Petra Matić, dipl.ing., asistent, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,031/224-346


Petra Matić rođena je 22. svibnja 1985. godine u Čakovcu. Nakon završene Srednje škole, upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku. Diplomirala je prehrambenu tehnologiju i procesno inženjerstvo 2010. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. 2014. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Naslov

Vrijeme je za zdravi obrok

Opis

Zdravi obrok može se sastojati od voća i žitarica. U voću se nalaze polifenoli koji su pokazali potencijalno pozitivna svojstva na ljudski organizam, a u žitaricama se nalaze prehrambena vlakna. Tijekom obroka koji se sastoji od voća i žitarica, polifenoli iz voća mogu dolaziti u veze s prehrambenim vlaknima u organizmu. Ovim vezanjem polifenola na prehrambena vlakna, polifenoli mogu postati u većoj količini dostupni za apsorpciju u organizmu i tako pokazati svoja pozitivna svojstva na ljudsko zdravlje.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika


Učenici osnovnih i srednjih škola

Poster

Autor

Mentor:doc. dr. sc. Ines Banjari, Predsjednica Katedre za prehranu, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 224-339


Ines Banjari rođena je 10. prosinca 1982. godine u Osijeku. Diplomirala je 2006. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (PTF), kao prva u generaciji. Tijekom studija bila je stipendistica MZOŠ. Iste je godine zaposlena kao znanstveni novak na Zavodu za ispitivanje hrane i prehrane PTF-a. Doktorski rad iz grane Nutricionizam je obranila 2012. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2013. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od srpnja 2013. do veljače 2014. bila je na postdoktorskom usavršavanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu, Kanada. Laureat je prestižne nagrade Danubius Young Scientist Award za Hrvatsku u 2014. godini. Bila je gostujući istraživač na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija.

Trenutno je voditeljica znanstvenog bilateralnog projekta s Crnom Gorom i voditeljica i suradnica na više stručnih projekata, objavila je više od 30 radova i sudjelovala na više od 30 međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija, bila na više znanstvenih i stručnih usavršavanja u Europi i Hrvatskoj.


Studenti:Josipa Dragičević, Jelena Mandarić, Andrijana Maršić, Emanuela Perlain, Sara Posavec, Ivana Križić, Marina Kunac, Ana-Marija Zorčec


Josipa Dragičević, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fatultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena je u Splitu 2. Veljače 1994. godine. Ježičnu gimnaziju završila je u Splitu i 2012./2013. upisala preddiplomski studij Nutricionizam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, kojeg završava 2016. godine.


Jelena Mandarić, studentica prve godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena 01. travnja 1990. godine u Osijeku. Završila je Opću gimnaziju u Osijeku i preddiplomski studij Prehrambeno – tehnološkog fakulteta u Osijeku.


Andrijana Maršić, studentica 2.godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam na PTF-u u Osijeku,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena 17.02.1994.godine. Završila Opću gimnaziju 2012. u Vrgorcu, a potom 2012/2013 upisala preddiplomski studij Nutricionizam na PMF-u u Splitu.


Emanuela Perlain, studentica 1.godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam na PTF-u u Osijeku, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena 06.03.1994.godine u Splitu, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje (I. gimnazija Split, jezični smjer) a potom 2012./13. upisala preddiplomski studij Nutricionizam na PMF-u u Splitu.


Sara Posavec, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena u Varaždinu 31.03.1995. Pohađala je VI. osnovnu školu, te Opću gimnaziju u Varaždinu.


Ivana Križić, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena je 30. lipnja 1994. godine u Slavonskom Brodu. Od 2009. do 2013. godine je pohađala Medicinsku školu u Rijeci te stekla zvanje farmaceutskog tehničara. 2013. upisuje preddiplomski studij prehrambene tehnologije u Osijeku te ga završava 2016. godine.


Marina Kunac, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena je u Splitu 29.04.1993. godine. Završila je Prirodoslovnu  gimnaziju u Splitu. Nakon toga upisala je preddiplomski studij nutricionizma na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Splitu koji je završila 2016.godine.


Ivana Tatarovićstudentica prve godine diplomskog studija Znanost o hrani I nutricionizam, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Rođena u Splitu 24.05.1994.godine. Opću gimnaziju završila u Kaštel Gomilici od 2008/2009 do 2012/2013. Nakon toga upisala preddiplomski studij Nutricionizam u Splitu na Prirodoslovnom-matematičkom fakultetu.


Ana-Marija Zorčec, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođena je 5.9.1992. u Porrentruy-u (Švicarska). Završila je osnovnu školu dr. Franje Tuđmana, opću gimnaziju u Belom Manastiru te preddiplomski studij prehrambene tehnologije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku.

Naslov

BRZE DIJETE KROZ VRIJEME

Opis

S razvojem društvamijenja se i naš način prehrane, a to je možda najočitije kada se pogleda razvoj brzih dijeta, tzv. fad diets kroz vrijeme.Čini se da je od kasnog 20. stoljeća naovamo glavni fokus fizički izgled pa se današnji prioriteti mogu vrlo slikovito ilustrirati rečenicom „Nikada ne možeš biti prebogat(a) ili premršav(a)“. Svakako ne treba miješati potrebu za reducijom tjelesne mase kod osoba koje su pretile i onih koji misle da su „predebeli“. Prve brze dijete su se pojavile još u viktorijansko doba s početka 19. stoljeća iako neki zapisi datiraju iz 16. odnosno ranog 18. stoljeća. No je li nam doista vrijeme donijelo nove načine kako smršaviti? Upravo će to biti ilustrirano na posteru.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

sve populacijske skupine