Festival znanosti - 2014

Predavanje

Predviđeno trajanje: 45 min (30 min predavanje + 15 min pitanja i diskusija)

Predavač​


doc. dr. sc. MIRNA HABUDA-STANIĆ

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel: 031/ 224 326


Životopis predavača:

Dr. sc. Mirna Habuda-Stanić docentica je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Predsjednica je Katedre za kemiju i ekologiju te nositeljica nositelj kolegija Ekologija, Tehnologija vode i obrada otpadnih voda i Upravljanje kakvoćom vode i procesi obradbe vode na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te nositelj kolegija Zaštita i pročišćavanje vode te Kondicioniranje vode na Građevinskom fakultetu u Osijeku.

Autorica i koautorica je više znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima iz problematike  zaštite i pročišćavanja vode.

Pod njenim mentorstvom/komentorstvom do sada je obranjeno više diplomskih radova, jedan doktorski rad, a trenutno su u izradi dva doktorska rada.

Voditeljica je dva znanstveno-istraživačka projekta koji se bave problematikom kakvoće i prerade vode. Na njenu inicijativu se od 2011. godine održava znanstveno-stručni skup „Voda za sve“ s ciljem popularizacije i povezivanja institucija koje se bave problematikom voda.

Doc. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić aktivni je član više Povjerenstava za pakirane vode pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.

Naslov predavanja​


VALOVI VODE – VALOVI ŽIVOTA

Sažetak


U ovom predavanju saznat će te kako nastaju valovi vode, zašto su pomogli nastanku i opstanku života na Zemlji te kako i danas utječu na ljude i cjelokupni život na Zemlji.

Mjesto i vrijeme

Petak, 11. travnja 2014. sekcija 17:00 ‑ 17:30h

Ekonomski fakultet (dvorana 2)

Ciljna publika


Šira populacija 

Predavanje

Predviđeno trajanje: 45 min (30 min predavanje + 15 min pitanja i diskusija)

Predavač

Prof. dr. sc. JOVICA HARDI

Zavod za prehrambene tehnologije

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/ 224 310

mob.: 098-163-96-63


Životopis predavača:

Prof. dr. sc. Jovica Hardi rođen je 08. rujna 1956. godine u Brčkom. Doktorirao 1992. na PBF Zagreb s tezom „Postupak dobivanja intenzivne arome edamskog sira na model-sustavima. Od 2000. vodi Katedru za mljekarstvo, a 2001. postaje šef katedre za Metodiku znanstvenog rada. Nositelj je kolegija Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Uvod u znanstvenoistraživački rad, Poznavanje sirovina prehrambene industrije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te kolegija Mljekarstvo na Poljoprivrednom fakultetu Osijek.

Sudjelovao u vođenju 25 diplomskih radova, a bio je mentor 105 diplomskih radova, od kojih su 104 obranjena, a 1izrađen i napisan, te mentor 12 završnih radova na preddiplomskom studiju. Mentor je dva obranjena magisterija i jednog obranjenog doktorata, pred obranom su još 3 doktorata.

Sudjelovao na 7 domaćih znanstvenih projekata, a voditelj jednog domaćeg i dva međunarodna znanstvena projekta. Ukupno je objavio 95 raznih znanstvenih publikacija, od kojih je 39 citirano u znanstvenim bazama. Sudjelovao je s ukupno 55 radova na međunarodnim i domaćim kongresima, objavio je 7 stručnih radova. Autor je 2 patenta, 6 novih proizvoda mljekarske industrije, sudjelovao je u izradi ili samostalno izradio 10 međunarodnih i 5 domaćih projekata tvornica prehrambene industrije.

Naslov predavanja

ČOVJEČANSTVO JE UKROTILO VALOVE ALI IH SE IPAK BOJI !

Sažetak

Prikazom osnovnih pojmova i definicija vrsti valova cilj je izlaganja približiti značenje valova za čovječanstvo. Ukazati će se na najvažnije izume i znanstvena postignuća koja su omogućila primjenu valova u radijskim, komunikacijskim i drugim sustavima prijenosa informacija, energije, te korištenje snage prirodnih ili umjetno proizvedenih valova. Naglasak će biti i na lošim, te razornim učincima valova. Pojavnost valova i termina koji opisuje specifično gibanje čestica ili oblikovnost pojave biti će predstavljen na primjerima iz svakodnevnog života i znanosti.

Mjesto i vrijeme

Petak, 11. travnja 2014. sekcija  17:35 – 18:05h

Ekonomski fakultet (dvorana 2)

Ciljna publika

učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Predavanje

Predviđeno trajanje: 45 min (30 min predavanje + 15 min pitanja i diskusija)

Predavač

Mentor: doc. dr. sc. INES BANJARI

Zavod za ispitivanje hrane i prehrane

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/ 224 364


Autor (studenti): Dragana Jelenić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Životopis predavača:

Doc. dr. sc. Ines Banjari rođena je 10. prosinca 1982. godine u Osijeku. Diplomirala je prehrambenu tehnologiju i procesno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 2006. godine, kao najbolji student i prvi student u generaciji. Iste godine počinje raditi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek kao znanstveni novak, te je aktivno uključenja u izvođenje velikog broja kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju. Doktorirala je 2012. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet iz područja nutricionizma. Upravo se vratila sa postdoktorskog usavršavanja na Sveučilištu u Torontu, Medicinski fakultet, Kanada. Pohađala je nekoliko kraćih znanstvenih usavršavanja iz različitih znanstvenih područja, u Hrvatskoj i Španjolskoj. Autor je i koautor velikog broja znanstvenih radova, sudjelovala je na velikom broju međunarodnih i domaćih konferencija, te održala veliki broj pozvanih predavanja. Od kako radi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek aktivno je uključena u aktivnosti u sklopu Festivala znanosti u koji svake godine uključi veliki broj studenata. I ove godine, doc. Banjari je sa svojim studentima pripremila predavanje, radionicu i poster prezentaciju.

Naslov predavanja

VALOVI ŽIVOTA

Sažetak

Što pomislite kada Vam netko kaže kako zračite? Zračimo li mi doista? Osim disanja, razmišljanja, otkucaja srca, kretanja, postoji li još nešto unutar nas, u našim stanicama, nešto što pokazuje koliko smo živi, koliko zračimo? Da, postoji, to su biofotoni. Kroz predavanje ćemo Vam dati uvid o čemu se točno radi, što se krije u pozadini biofotona, te kako i na koji način su biofotoni povezani s našim zdravljem. Otkrijte ove valove života uz nas!

Mjesto i vrijeme

Petak, 11. travnja 2014. sekcija  18:10 – 18:40h

Ekonomski fakultet

Ciljna publika

Učenici srednjih škola, studenti i građanstvo

Radionica

Predviđeno trajanje: 45 min

Predavač

doc. dr. sc. INES BANJARI

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

Zavod za ispitivanje hrane i prehrane

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/ 224 364


Životopis predavača:

Doc. dr. sc. Ines Banjari rođena je 10. prosinca 1982. godine u Osijeku. Diplomirala je prehrambenu tehnologiju i procesno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 2006. godine, kao najbolji student i prvi student u generaciji. Iste godine počinje raditi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek kao znanstveni novak, te je aktivno uključenja u izvođenje velikog broja kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju. Doktorirala je 2012. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet iz područja nutricionizma. Upravo se vratila sa postdoktorskog usavršavanja na Sveučilištu u Torontu, Medicinski fakultet, Kanada. Pohađala je nekoliko kraćih znanstvenih usavršavanja iz različitih znanstvenih područja, u Hrvatskoj i Španjolskoj. Autor je i koautor velikog broja znanstvenih radova, sudjelovala je na velikom broju međunarodnih i domaćih konferencija, te održala veliki broj pozvanih predavanja. Od kako radi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek aktivno je uključena u aktivnosti u sklopu Festivala znanosti u koji svake godine uključi veliki broj studenata. I ove godine, doc. Banjari je sa svojim studentima pripremila predavanje, radionicu i poster prezentaciju.

Suradnici

BLANKA BILIĆ, dipl. ing. Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek


Studenti: Josipa Fako, Darko Mijić, Tihana Ostrognjaj, Kristina Vacek, Ana Džolan, Nives Resiga, Vlatka Matoković, Ivan Tomas, Ivana Sović, Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

Naslov radionice

GUK EXCITEMENT VAWES (UZBUDLJIVI NALETI GUK VALOVA)

Sažetak

Serotonin i glukoza. Koja je uopće veza između tzv. „hormona sreće“ i GUK? Kaže se da se o ukusima ne raspravlja no što bi Vi rekli kada bismo spomenuli čokoladu i rekli Vam kako čokolada ima utjecaj i na serotonin i na GUK? Glukoza je neophodna za normalno funkcioniranje organizma, to je naša energija. No kako taj GUK utječe na naše raspoloženje, kako utječe na to kako razmišljamo ili pak koliko brzo možemo trčati? Mi ćemo Vam objasniti što je GUK, koja je njegova uloga u organizmu, zašto je važna za naše zdravlje i koja je hrana njezin najbolji izvor. Mi mislimo da će ti GUK valovi dovesti do nebrojeno pitanja koja ćete imati za nas! Stoga, kušajte najbolje izvore GUK s nama, napunite se energijom i radoznalošću! Otkrijte sa nama GUK valove!

Mjesto i vrijeme

7. ‑ 8. travnja 2014. u vremenu 8:00 – 20:00h

PTFOS, Laboratorij za senzorske analize

Ciljna publika

predškolska djeca, učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Radionica

Predviđeno trajanje: 45 min

Voditelj

Doc. dr. sc. STELA JOKIĆ

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

Zavod za procesno inženjerstvo

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/ 224 348


Životopis voditelja:

Stela Jokić rođena je 31. srpnja 1982. godine u Našicama. Nakon završenog Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, smjer procesno inženjerstvo, 2007. godine počinje raditi kao asistent na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, gdje završava 2011. godine poslijediplomski doktorski studij „Prehrambeno inženjerstvo“. Bila je sudionik više programa mobilnosti studenata i stekla je dragocjena znanja iz područja prehrambeno-procesnog inženjerstva. Svoj istraživački rad sa posebnim zadovoljstvom upotpunila je u laboratorijima diljem Njemačke, Mađarske, Slovačke, Slovenije, Austrije, Italije i Srbije. Preko CCUSA programa “Work Experience USA” boravila je i radila u SAD-u 15 mjeseci. Voli se baviti istraživanjima i širenjem svijesti o ljepoti znanosti i struke. Voli život i veseli se svakom novom danu. Ispunjava ju druženje i upoznavanje s različitim ljudima te istraživanje novih zemalja.


MARINA RAJIĆ, mag. Ing

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

http://www.vextra.ba/

Suradnici

Studenti: Nikolina Prce, Josipa Vukoja, Nevena Ćorić, Andreja Bošnjak, Ivana Komušanac, Lorena Čakalović, Melita Kuzmanović, Gordana Šelo, Ana Ćurić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Sponzor radionice

Vextra d.o.o. Mostar

Naslov radionice

SENZUALNI VALOVI NOVIH ČAJNIH OKUSA

Sažetak

Uživate li u ispijanju čaja? Pitate li se kako izgledaju idealni čajni rituali?

Otkrijte tajnu čajnih kombinacija i osjetite valove aromatičnih okusa. Naučite kako se kombiniraju čajni okusi i što utječe na pravi izbor čaja.

Čajoljupci i oni koji to žele postati dobro došli u jedinstven svijet okusa, mirisa, rituala i uživanja u senzualnim valovima novih čajnih okusa.

Mjesto i vrijeme

7. ‑ 8. travnja 2014. u vremenu 8:00 – 20:00h

PTFOS, Laboratorij za tehnološke operacije

Ciljna publika

Sva populacija

Radionica

Predviđeno trajanje: 45 min

Voditelj

Doc. dr. sc. ANITA PICHLER

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

Zavod za prehrambene tehnologije

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/ 224 319


Životopis voditelja:

Anita Pichler rođena je 26.11.1974. godine u Osijeku, maturirala 1993. Godine u Tehnološkoj školi „Ruđer Bošković“. Završila je diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno – tehnološkom fakultetu u Osijeku gdje radi kao docent na Zavodu za prehrambene tehnologije na Katedri za prehrambeno inženjerstvo. Obožava raditi sa mladim ljudima kao i istraživati, što je pokazala i odabirom životnog poziva.


ANTE LONČARIĆ, mag. ing., znan. novak

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

Zavod za prehrambene tehnologije

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/ 224 360


Ante Lončarić rođen 01.06.1987. godine u Osijeku, maturirao 2005. godine  u Tehnološkoj školi „Ruđer Bošković“. Završio je diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo u Osijeku 2010. godine te se na istome fakultetu zapošljava kao znanstveni novak-asistent na Zavodu za prehrambene tehnologije na katedri za tehnologiju voća i povrća. Voli znanost koliko i hranu, što u ostalom i opravdava odabirom karijere.

Suradnici

Studenti: Iva Čobanković, Josipa Mađarić, Ines Lacković, Paula Kolak, Tea Ljiljanić, Ivana Kotarski, Tamara Efendić, Mirjana Marjanović, Anita Kerekeš, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Sponzor radionice

Zvečevo d.d.

Naslov radionice

DANI VELIKIH VALOVA

Sažetak

Na radionici velikih valova pokazati ćemo kako Coca-cola reagira na ultrazvučne valove, a čokolada na mikrovalove. Vidjeti ćemo ples tekućina i pokazati kako nam mikrovalne pećnice olakšavaju svakodnevni život.

Vrijeme


7. ‑ 8. travnja 2014. u vremenu 8:00 – 20:00h

Mjesto

PTFOS

Ciljna publika

Predškolska djeca, učenici osnovnih škola

Radionica

Predviđeno trajanje: 45 min

Voditelji

dr. sc. TIHANA MARČEK, poslijedoktorand

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

Zavod za ispitivanje hrane i prehrane

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/ 224 389


Životopis voditelja:

Rođena 1978. u Osijeku. Godine 1997. upisala studij Biologije i kemije na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku te diplomirala 2002. godine. Godine 2013. doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, smjer opća biologija. Od 2005. godine zaposlena na Katedri za Biologiju i mikrobiologiju pri Prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Biologija u sklopu preddiplomskog studija te na diplomskom i poslijediplomskom studiju iz kolegija Opasnosti vezane uz hranu. Pomoćna voditeljica nekoliko diplomskih radova. Do sada objavila četiri znanstvena rada, od toga dva u časopisima koje citiraju baze CC i SCIE. Sudjelovala na jednom međunarodnom znanstvenom skupu te održala dva javna predavanja na skupovima koji promoviraju popularizaciju znanosti.


MARIJA NUJIĆ, mag. ing., asistent

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/ 224 326


Rođena 1988. u Ljubljani (Slovenija). Nakon završenog Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku 2011., počinje raditi kao asistent na istom fakultetu i trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije u sklopu kojeg se usavršavala u Francuskoj i Sloveniji.

Suradnici

tudenti: Ivana Jakobović, Antonela Galić, Danica Hrg, Radovan Trbojević, Manja Petrović, Meggie Marcić, Marija Banović, Ivana Baotić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Naslov radionice

ZVUČNI VALOVI – „GLAZBA ZA BILJKE“

Sažetak

Svijet oko nas pun je različitih podražaja. U takve podražaje ubrajaju se i valovi. Neke valove možemo vidjeti a neke čuti. Zvuk se prenosi u obliku vala koji putuje kroz medij kao što je zrak. Zvučni valovi su naša svakodnevnica i bez njih život na Zemlji bio bi nemoguć. Oni nam daju informaciju što se događa u našoj neposrednoj okolini te služe kao jedan od načina komunikacije u ljudskom i životinjskom svijetu. A što je s biljkama? Mogu li one „pjevušiti i imaju li omiljenu pjesmu? Većina nas smatra da biljke ne mogu čuti zvukove, međutim ne samo da ih čuju, nego i odgovaraju na njih. Kako? Ukoliko želite saznati odgovore, dođite!

Mjesto i vrijeme

7. ‑ 8. travnja 2014. u vremenu 8:00 – 20:00h

PTFOS, Studentski laboratorij (suteren III/15S)

Ciljna publika

Predškolski i osnovnoškolski uzrast (1-8 razred)

Radionica

Predviđeno trajanje: 45 min

Voditelj

Izv. prof. dr. sc. TIHOMIR MOSLAVAC

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/224-368

mob.: 091-793-6960


Životopis voditelja

Radim na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Voditelj sam Katedre za tehnologiju ulja i masti gdje kao izvanredni profesor predajem na predmetima Tehnologija ulja i masti, Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla II. Znanstvena aktivnost temelji se na ispitivanju optimalnih procesnih parametara proizvodnje hladno prešanih i nerafiniranih biljnih ulja preradom raznih vrsta sjemenki i koštica uljarica i uljarskih kultura. Ispitivanje utjecaja prirodnih antioksidanasa na promjenu oksidacijske stabilnosti proizvedenog hladno prešanog ulja.

Suradnici

DANIELA PAULIK, tehnički suradnik

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/224-368


Životopis suradnika

Radim na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Tehnički suradnik sam na Katedri za tehnologiju ulja i masti gdje radim na predmetima Tehnologija ulja i masti, Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla II.


Studenti: Jelena Panak, Martina Lijić, Ivana Kostelac, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Sponzor radionice


OPG Mikac Anita, IPK Tvornica ulja Čepin, OPG Davor Špoljar, Organica Vita, OPG Bundić Zdenko, Jan-Spider, Cum Fructu d.o.o.

Naslov radionice

VALOVI NA TANJURU

Sažetak

Zanima li vas dobivanje biljnih ulja očuvanih nutritivnih svojstava i izrada neobičnih umaka i preljeva (dresinga) za salate. Dođite na radionicu i upoznajte atraktivnu proizvodnju raznog zdravog biljnog ulja i neodoljivog valovitog dresinga budućnosti. Osjetite punoću okusa prirodnog tekućeg zlata i doživite raznolikost boja dresinga.

Vrijeme

7. ‑ 8. travnja 2014. u vremenu 8:00 – 20:00h

Mjesto

PTFOS, Centar za kvalitetu mesa Trg Sv. Trojstva 3

Ciljna publika

Predškolska djeca, učenici osnovnih škola

Poster​

Autor

Mentor: doc. dr. sc. INES BANJARI

Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek

Zavod za ispitivanje hrane i prehrane

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel.: 031/ 224 364


Autori (studenti): Dragana Jelenić, Josipa Fako, Darko Mijić, Tihana Ostrognjaj, Vacek Kristina, Ana Džolan, Nives Resiga, Vlatka Matoković, Ivan Tomas, Ivana Sović

Životopis predavača:

Doc. dr. sc. Ines Banjari rođena je 10. prosinca 1982. godine u Osijeku. Diplomirala je prehrambenu tehnologiju i procesno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 2006. godine, kao najbolji student i prvi student u generaciji. Iste godine počinje raditi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek kao znanstveni novak, te je aktivno uključenja u izvođenje velikog broja kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju. Doktorirala je 2012. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet iz područja nutricionizma. Upravo se vratila sa postdoktorskog usavršavanja na Sveučilištu u Torontu, Medicinski fakultet, Kanada. Pohađala je nekoliko kraćih znanstvenih usavršavanja iz različitih znanstvenih područja, u Hrvatskoj i Španjolskoj. Autor je i koautor velikog broja znanstvenih radova, sudjelovala je na velikom broju međunarodnih i domaćih konferencija, te održala veliki broj pozvanih predavanja. Od kako radi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek aktivno je uključena u aktivnosti u sklopu Festivala znanosti u koji svake godine uključi veliki broj studenata. I ove godine, doc. Banjari je sa svojim studentima pripremila predavanje, radionicu i poster prezentaciju.

Naslov

GIT VALOVI


Opis

Poster će prikazati probavni sustav (GIT) s aspekta hrane, odnosno koja hrana ima pozitivan učinak na zdravlje probavnog sustava i to ciljano, koji dio probavnog sustava. Uz neke interesantne informacije o utjecaju pojedine hrane na GIT ukazat ćemo na važnost odabira hrane, posebice za osobe koje imaju nekih zdravstvenih problema, poput nadutosti, zatvora, iritabilnog crijeva i sl. Pogledajte kako hrana utječe na našu probavu!

Mjesto i vrijeme

7.- 12. travnja 2014.

Rektorat, Trg Svetog Trojstva 3

Ciljna publika

Predškolska djeca, učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, studenti i građanstvo