Svečana promocija studenata Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek


O B A V I J E S TPoštovani,


izuzetno nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da će se u utorak, 12. prosinca 2023., u dvorani Auli magna Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (Vladimira Preloga 1 , II. kat), održati svečana promocija studenata Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Svečanost promoviranja održati će se u dva dijela tijekom kojih će Promocijski odbor Fakulteta, kojeg čine dekan, prof. dr. sc. Jurislav Babić te prodekani: prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, prof. dr. sc. Stela Jokić, prof. dr. sc. Đurđica Ačkar i prof. dr. sc. Maja Molnar, promovirati ukupno 152 pristupnika.


  1. dio (10:00 sati): 16. svečanost promoviranja sveučilišnih prvostupnika/prvostupnica inženjera/inženjerki prehrambene tehnologije, kako je navedeno:  No

Prezime i ime

Akademski naziv:


Leona Budoš

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Josipa Ravančić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Marijana Oršolić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Adriana Horvat

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Hrvoje Zadravec

sveučilišni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije


Emilija Prološčić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Helena Pavlović

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Mihaela Prološčić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Aleksandra Šmrčković

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Ana Rubil

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Iva Ostrun

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Anamarija Fabro

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Mia Bertić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Dragana Mićanović

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Katarina Živković

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Barbara Pilipović

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Laura Jakić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Benedikt Pelzer

sveučilišni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije


Klara Štivić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Tea Varga

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Ema Slunjski

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Matea Golub

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Ira Ilakovac

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Stela Katana

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Nikolina Šibalić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Martina Kačarik

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Sara Povrženić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Petra Golubić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Ivana Cikač

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Martina Hederić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Kristina Perišić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Matej Brtan

sveučilišni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije


Monika Buček

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Patricija Radoš

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Filip Macner

sveučilišni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije


Gabrijela Milić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Petra Knol

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Nikolina Sajli

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Ana Han

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Vanessa Sačić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Neven Novak

sveučilišni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije


Lovro Gavranović

sveučilišni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije


Katja Milinković

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Laura Hanić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Damir Baković

sveučilišni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije


Ivana Džinić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Matea Milovac

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Emili Vizinger

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Andrea Brođanac

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Marija Sudar

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Lucija Bukvić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Nikolina Musulin

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Ema Stanić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Božica Tončić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Gabriela Marić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Magdalena Kekez

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Barbara Mađarević

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije


Ivona Pravdić

sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije
II. dio (11,30 sati ) :  14. svečanost promoviranja 5 specijalista nutricionizma kako slijedi:


  No

Prezime i ime

Akademski naziv:

1.

Jadranka Karuza

specijalistica nutricionizma

2.

Vlatka Bodiš Pandža

specijalistica nutricionizma

3.

Emma Pancirov

specijalistica nutricionizma

4.

Ines Kurečić

specijalistica nutricionizma

5.

Lada Škoko Vukušić

specijalistica nutricionizma
U istom terminu održati će se i 13. svečanost promoviranja sveučilišnih magistara struke kako slijedi:


  No

Prezime i ime

Akademski naziv:


Iva Domjanović                             

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Maja Nikolić                                

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Snježana Vojnić                                 

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Katarina Galušić                                

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Alen Smoljan                                 

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Anamarija Brkić                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Josip Petrić                                 

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Nataša Jurić                                   

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Marija Grubeša                                

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Tomislav Konjarik                               

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Barbara Kegalj                                 

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Magdalena Mlinac                                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Martina Daničić                                

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Katarina Šakić                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Kristina Grgić                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Magdalena Šibalić                                                     

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Ivona Barić                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Anja Nemet                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Katarina Čančarević                                                   

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Željka Balog                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Lea Heric                                   

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Marija Magdalena Jelušić                                                    

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Sara Banjac                                 

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Barbara Lendić                                                         

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Ana Barišić                                

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Kristina Beljan                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Helena Biondić                                

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Morena Pintarić                                                       

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Matija Petrović                               

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Petra Antunović                              

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Ana Žilić                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Patricija Tisai                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Anamarija Burilo                                                           

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Helena Žinić                                   

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Martina Smiljanović                                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Josip Smolković                              

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Monika Solić                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Ana Kolaković                              

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Elena Tuba                                   

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Nikolina  Periša                                 

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Valentina Pek                                    

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Petar Jakovljević                             

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Andreja Ripić                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Kristina Presečan                                                      

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Valentina Mandić                                                       

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Anđela Vrebac                                 

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Tina Horvat                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Izabela Puškadija                                                   

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Antonija Štajhofer                                                    

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Ivana Berki                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Barbara Božić                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Matea Begić                                   

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Magdalena Strmota                                                          

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Stella Baksa                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Gabriela Hodak                                                       

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Iva  Jakić                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Tihana Nikolić                                 

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Dario Horki                                  

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Ivana Duvnjak                                

univ. mag. ing. prehrambenog inženjerstva


Klara Buljan                                                                    

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Muhamed Zećiri                                                                 

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Iva Miličević                                                                  

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Dajana Župan                                                                  

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Besar Zećiri                                                                     

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Marko Kolarić                                                                  

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Ena Kovačević                                                                   

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Antun Srdoč                                                                    

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Jelena Vukoje                                                                    

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Vice Tomičić                                                                   

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Paulina Pőc                                                                   

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Matea Valenteković                                                             

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Marija Ćosić                                                                   

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Matej Puš                                                                     

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Radenko Nedić                                                                   

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Kristina Pőc                                                                   

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Ana Popijač                                                                    

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Kristina Kelemen                                                               

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Davor Mamuzić                                                                  

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Katarina Đukić                                                                 

univ. mag. ing. procesnog inženjerstva


Marija Milos                                                                   

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani


Marija Meštrić                                                                 

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani


Petra Jovanović                                                                

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani


Kristina Cvjetojević                                                            

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani


Matea Došlić                                                                   

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani


Sanja Putnik                                                                     

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani


Elizabeta Fantov                                                              

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani


Lucija Krišto                                                                   

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani


Dominik Stanković                                                              

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani


Monika Dragoje                                                                 

univ. mag. nutricionizma i znanosti o hrani
Od početka izvođenja studija prehrambene tehnologije u Osijeku, davne akademske godine 1970./1971. do danas, 3018 studenata završilo je neki od studijskih programa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Do sada je na Fakultetu diplomiralo 1120 diplomiranih inženjera, prijediplomski studij završilo je 991 sveučilišnih prvostupnika inženjera prehrambene tehnologije, diplomski studij završilo je 749 magistara inženjera struke, specijalistički studij uspješno je završilo 76 polaznika, a na poslijediplomskom znanstvenom studiju magistriralo je 5 te doktoriralo 77 polaznika poslijediplomskog studija.


Bilo bi nam izuzetno drago ako biste Vašom nazočnošću i medijskom prezentacijom uveličali našu svečanost.S poštovanjem,

Dekan


prof. dr. sc. Jurislav Babić