Odluka o izboru višeg asistenta na projektu „Valorizacija proizvodnih ostataka iz tvornica ulja bazirana na konceptu biorafinerije“