Sveučilišni prijediplomski studij - Prehrambena tehnologija

NOSITELJ STUDIJA

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


TRAJANJE STUDIJA I ECTS BODOVI

3 godine (6 semestara), 180 ECTS bodova

Sveučilišni prijediplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom završnog rada i polaganjem završnog ispita.


UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Uvjet za upis na studij je završena četverogodišnja srednja škola te položen obavezni dio državne mature.

Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, rezultata državne mature i dodatnih postignuća.

Prijave za sveučilišni prijediplomski studij Prehrambena tehnologija odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.


AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  • naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka prehrambene tehnologije
  • kratica naziva: univ. bacc. ing. techn. aliment.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Pored stečenih općih znanja iz temeljnih prirodnih znanosti, završetkom prijediplomskog studija stječe se dovoljno znanja za nastavak obrazovanja na diplomskim studijima, te dovoljno stručnih znanja koja omogućavaju uspješno obavljanje stručnih poslova u pogonima prehrambene i srodnih industrija. Nakon završetka studija stječu se znanja i vještine za vođenje procesa u različitim industrijama, unapređenje kvalitete procesa i proizvoda, rad u laboratoriju i dr.


MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA

Nakon završetka prijediplomskog studija, prvostupnik može nastaviti obrazovanje upisom na nekom od sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu.