Procesi u prehrambenoj industriji - ispitni rok 17.2.2020.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Katedra za prehrambeno inženjerstvo


Procesi u prehrambenoj industriji


 


Pismeni ispit 17.2.2020.


 


Pismeni ispit iz gore navedenog kolegija će se održati u ponedjeljak, 17.2.2020. od 9 do 12 h u predavaonici broj 3.


 


Ivana Ivić, mag. ing.