Procesi u prehrambenoj industriji - II. parcijalni ispit


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Procesi u prehrambenoj industriji


 


Obavijest studentima III. godine preddiplomskog studija


 


II. parcijalni pismeni ispit iz gore navedenog kolegija održat će se u utorak, 25.1.2022., u 8.30 h, u predavaonicama P-2 i P-3.