PuPI - rezultati 2. parcijalnog ispita

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Katedra za prehrambeno inženjerstvo


Procesi u prehrambenoj industriji


 


Rezultati 2. parcijalnog ispita 21.1.2020.


 


Rezultati 2. parcijalnog ispita iz gore navedenog kolegija nalaze se u privitku.


 


Ivana Ivić, mag. ing.