Procesi u prehrambenoj industriji - rezultati pismenog ispita 11.5.2020.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Katedra za prehrambeno inženjerstvo


Procesi u prehrambenoj industriji


Rezultati pismenog ispita 11.5.2020.


Rezultati pismenog ispita i upute za usmeni dio ispita iz gore navedenog kolegija nalaze se u privitku.