Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o financiranju projekta UP.03.1.1.03.0051 Razvoj programa cjeloživotnog učenja u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma primjenom HKO-a

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao Posredničko tijelo razine 1 u postupku odabira projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.1.1.03. Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja donijelo je odluku o financiranju ukupno 26 projekata, među kojima je i projekt UP.03.1.1.03.0051 Razvoj programa cjeloživotnog učenja u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma primjenom HKO-a.


Nositelj projekta je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a partneri na projektu su Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska gospodarska komora te Matica umirovljenika Hrvatske.

Odobreni iznos financiranja projekta je 3.862.806,59 kn uz stopu vlastitog sufinanciranja 0 %. Trajanje projekta je 36 mjeseci.


Svrha projekta je unaprijediti obrazovanje stručnjaka u podsektoru prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma razvojem relevantnih visokoškolskih obrazovnih programa cjeloživotnog učenja te osigurati uvijete za njihovu kvalitetnu provedbu unaprjeđenjem sustava osiguranja kvalitete, metoda nastave i nastavničkih kompetencija izvoditelja programa.