Festival znanosti - 2016

Predavanje


45 min (30 min predavanje + 15 min pitanja i diskusija)

Predavač​


doc. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-326)


Marija Nujić, mag. ing. (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-377)


Doc. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić docentica je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Područje interesa su joj zaštita i pročišćavanje voda, a nositeljica je nekoliko kolegija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te Građevinskom fakultetu Osijek. Predsjednica je Organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa VODA ZA SVE, članica nekoliko Povjerenstva pri Ministarstvu poljoprivrede i Radnih grupa pri Hrvatskoj agenciji za hranu. Od 2015. izabrana je za civilnog stručnjaka u Zajedničkoj skupini za zdravlje, poljoprivredu i hranu (JHAFG) u okviru NATO-a. Autorica i koautorica je više znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima iz području zaštite i pročišćavanja vode.


Marija Nujić, mag. ing. je asistentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Rođena 1988. u Ljubljani (Slovenija). Nakon završenog Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 2011., počinje raditi kao asistent na istom fakultetu i trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije u sklopu kojeg se usavršavala u Francuskoj i Sloveniji.

Naslov predavanja​


Odraz umjetničkog stvaralaštva Majke Prirode u kapljici vode

Sažetak


U ovom radu prezentirat će se ljepota i sve neobičnosti kojima je Majka Priroda ukrasila kemijski spoj H2O. Istaknut će se i važnost njenog stvaralačkog nadahnuća za nastanak i opstanak života na Zemlji.

Mjesto

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika


učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Predavanje

45 min (30 min predavanje + 15 min pitanja i diskusija)

Predavač

Marija Nujić, mag. ing. (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-377)


doc. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-326)


Marija Nujić, mag. ing. je asistentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u OsijekuRođena 1988. u Ljubljani (Slovenija). Nakon završenog Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku 2011., počinje raditi kao asistent na istom fakultetu i trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije u sklopu kojeg se usavršavala u Francuskoj i Sloveniji.


Doc. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić docentica je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Područje interesa su joj zaštita i pročišćavanje voda, a nositeljica je nekoliko kolegija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te Građevinskom fakultetu Osijek. Predsjednica je Organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa VODA ZA SVE, članica nekoliko Povjerenstva pri Ministarstvu poljoprivrede i Radnih grupa pri Hrvatskoj agenciji za hranu. Od 2015. izabrana je za civilnog stručnjaka u Zajedničkoj skupini za zdravlje, poljoprivredu i hranu (JHAFG) u okviru NATO-a. Autorica i koautorica je više znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima iz podračju zaštite i pročišćavanja vode.

Naslov predavanja

Recikliranje kao umjetnost

Sažetak

U ovom predavanju saznat ćete ponešto o važnosti i mogućnostima recikliranja – tko sudjeluje u procesu recikliranja i koji sve proizvodi nastaju recikliranjem? Otkrit ćemo kako recikliranje postaje umjetnost i može li se „reciklirana moda“ smatrati umjetnošću.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Predavanje

45 min (30 min predavanje + 15 min pitanja i diskusija)

Predavač

Dragana Jelenić, studentica 2. godine diplomskog studija Procesno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek


Mentor: doc. dr. sc. Ines Banjari, Katedra za prehranu, Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 224-364


Ines Banjarirođena je 10. prosinca 1982. godine u Osijeku. Diplomirala je 2006. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (PTF), kao prva u generaciji. Tijekom studija bila je stipendistica MZOŠ. Iste je godine zaposlena kao znanstveni novak na Zavodu za ispitivanje hrane i prehrane PTF-a. Doktorski rad iz grane Nutricionizam je obranila 2012. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2013. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od srpnja 2013. do veljače 2014. bila je na postdoktorskom usavršavanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu, Kanada. Laureat je prestižne nagrade Danubius Young Scientist Award za Hrvatsku u 2014. godini.

Trenutno je voditeljica znanstvenog bilateralnog projekta s Crnom Gorom i voditeljica i suradnica na više stručnih projekata, objavila je više od 30 radova i sudjelovala na više od 25 međunarodnih konferencija, bila na više znanstvenih i stručnih usavršavanja u Europi i Hrvatskoj.

Naslov predavanja

Znanstvena renesansa

Sažetak

Renesansa (franc. renaissance: obnova, preporod) je bilo razdoblje otkrića klasične kulture i revitalizacije znanosti i umjetnosti, postepeno se afirmirao individualizam kroz svestranog, intelektualno radoznalog čovjeka. Znanost je u renesansi bila buntovna, u protuslovlju s dotadašnjim tekovinama, često i apsurdna. Stoga se nikako ne smije zaboraviti na alkemiju, jednu od znanstvenih tekovina renesanse. Alkemija, preteča današnje kemije izučavala je načine preobrazbe neplemenitih metala u plemenite, težila je pronalasku Kamena mudraca (Magnum opus) odnosno tragala je za životnim eliksirom. Pridružite nam se u putovanju znanstvenom renesansom.

Mjesto i vrijeme

Matična sastavnica

Ciljna publika

učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Predavanje

45 min (30 min predavanje + 15 min pitanja i diskusija)

Predavač

doc. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, Prehrambeno-tehnološki-fakultet, Osijek Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: 031-224-327


dr. sc. Valentina Bušić, poslijedoktorand, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel.: 031-224-327


Dajana Gašo-Sokač diplomirala je 1998. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2003., a doktorirala 2009. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Zaposlena je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku od 1999. 2012. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek nositeljica je kolegija Organska kemija, Praktikum iz organske kemije, Izolacijske tehnike i prečišćavanje, Zelena kemija i Antioksidansi u hrani, na Odjelu za kemiju kolegija Organska kemija 1, Kemija prirodnih organskih spojeva te na Odjelu za biologiju kolegija Organska kemija 2 i Praktikum iz organske kemije 2. Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Prehrambeno inženjerstvo nositeljica je kolegija Izabrana poglavlja iz kemije prirodnih spojeva. Znanstveno se bavi sintezom i modifikacijom organskih spojeva i ispitivanjem njihovih baktericidnih svojstava, izolacijom prirodnih spojeva i ispitivanjem njihova antioksidacijskog i baktericidnog djelovanja.  Objavila je četrnaest znanstvenih radova citiranih u CC i tri u ostalim časopisima te tri rada u zbornicima s međunarodnih skupova. Objavila je dva poglavlja u knjigama. Bila je voditeljica jednog nacionalnog projekta, a kao istraživač sudjelovala je na trima znanstveno-istraživačkim projektima.


Valentina Bušić je rođena 18. svibnja 1976. godine u Osijeku. Maturirala je u III. gimnaziji te diplomirala 2000. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu na kojem je 2001. godine uposlena. Magistrirala je 2005. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Na Odjelu za kemiju pri Sveučilištu J. J. Strossmayera zapošljava se 2007. godine na kojem radi do 2013. godine. Od 2013. godine zaposlena je kao asistent na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. Doktorirala je na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti 2015. Godine. Od travnja 2015. godine zaposlena je kao poslijedoktorand na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu gdje na preddiplomskom studiju sudjeluje kao suradnik u izvođenju nastave na kolegijima Organska kemija i Praktikum iz organske kemije te na diplomskom studiju na kolegijima Antioksidansi u hrani, Zelena kemija te Izolacijske tehnike i prečišćavanja. Područja znanstvenog interesa su antioksidacijsko djelovanje, organska sinteza derivata vitamina B6 te zelena kemija. Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

Naslov predavanja

Kakve veze imaju Picasso i Coco Chanel s organskom kemijom?

Sažetak

Na predavanju ćemo otkriti na koji je način organska kemija povezana sa Picassom i Coco Chanelom. Govorit će se o prirodnim i sintetskim bojama, umijeću bojanja prediva ili gotove tkanine od najstarijeg doba pa sve do danas. Uvest ćemo Vas u svijet parfema i mirisa. Otkrit ćemo Vam i tajanstvene sastojke nekih od najpoznatijih svjetskih mirisa.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Poster

Autor

Mentor:doc. dr. sc. Ines Banjari, Katedra za prehranu, Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 224-364


Ines Banjarirođena je 10. prosinca 1982. godine u Osijeku. Diplomirala je 2006. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (PTF), kao prva u generaciji. Tijekom studija bila je stipendistica MZOŠ. Iste je godine zaposlena kao znanstveni novak na Zavodu za ispitivanje hrane i prehrane PTF-a. Doktorski rad iz grane Nutricionizam je obranila 2012. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2013. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od srpnja 2013. do veljače 2014. bila je na postdoktorskom usavršavanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu, Kanada. Laureat je prestižne nagrade Danubius Young Scientist Award za Hrvatsku u 2014. godini.

Trenutno je voditeljica znanstvenog bilateralnog projekta s Crnom Gorom i voditeljica i suradnica na više stručnih projekata, objavila je više od 30 radova i sudjelovala na više od 25 međunarodnih konferencija, bila na više znanstvenih i stručnih usavršavanja u Europi i Hrvatskoj.


Studenti:Ivana Kunčić, Andrijana Maršić, Petra Marušić, Ivana Pocrnjić, Marija Selak, Lidija Šoher

Naslov

Umjetnost na tanjuru

Opis

Hrana je život. Hranom osiguravamo energiju za rad, razmišljanje, kreativnost, a direktno utječe na naše zdravlje. No hrana je daleko više od toga. Uživanje u hrani je bila jedna od omiljenih „disciplina“ starih Grka. Danas je uživanje u hrani, odnosno kulinarstvo poprimilo poprimilo jednu sasvim novu dimenziju. Hrana na tanjuru mora prije svega biti zdravstveno isprava, hranjiva (bogata nutrijentima), ukusna, ali istovremeno mora biti i oku lijepa. Upravo ova odlika ljepote hrane nam je približena kroz društvene mreže, ponajprije Instagram. Susrećemo sa novim fenomenom, a to je da danas svatko može biti umjetnik koji stvara najljepša djela upravo u svom tanjuru. A slika govori više od tisuću riječi.

Mjesto

Predložite mjesto održavanja aktivnosti

Ciljna skupina

sve populacijske skupine

Poster

Autor

Petra Krivak,dipl.ing., asistent, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-346


Petra Krivakrođena je 22. svibnja 1985. godine u Čakovcu. Nakon završene Srednje škole Prelog, upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku. Diplomirala je prehrambenu tehnologiju i procesno inženjerstvo 2010. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Nakon višegodišnjeg rada u industriji prerade voća i povrća, te prerade mlijeka, 2014. godine počinje raditi kao asistent na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Suradnici

Ela Puškarić, studentica druge godine preddiplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ela Puškarić rođena je 24. veljače 1996. godine u Slavonskom brodu. Završila je Osnovnu školu Ivana Kozarca, te Opću gimnaziju u Županji. Trenutno je redovna studentica 2.godine preddiplomskog studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku.


Radovan Trbojević, student druge godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Rođen je u Vinkovcima 11.10.1990. godine. Od 2004/2005 do 2008/2009 pohađao je Opću gimnaziju u Vinkovcima. Nakon toga upisao je preddiplomski studij prehrambenog inženjerstva na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku koji je završio 2014. godine. 2014/2015 upisuje diplomski studij Procesno inženjerstvo. Trenutno je redovan student druge godine diplomskog studija. Aktivan je sudionik Festivala znanosti.

Naslov

Od Tesle do detekcije spojeva u hrani nuklearnom magnetskom rezonancijom

Opis

Mjerna jedinica Tesla (T) dobila je ime po znanstveniku Nikoli Tesli, a upotrebljava se za mjerenje jakosti magnetskog polja. Ova mjerna jedinica sastavni je dio instrumentalne tehnike koja se naziva nuklearna magnetska rezonancija, a koja se može upotrebljavati za identifikaciju različitih spojeva u hrani. Kod nuklearne magnetske rezonancije koriste se jezgre kao što je vodikov atom koji posjeduje svoja magnetska svojstva. Ako se jezgre izlože dodatnom magnetskom polju i elektromagnetskom zračenju, jezgre zauzimaju određenu orijentaciju pri čemu takvoj orijentaciji odgovara određen energetski nivo. Prilikom toga dobije se spektar spojeva koji se mogu detektirati. Na posteru će biti prikazano detektiranje spojeva preko spektara dobivenih nuklearnom magnetskom rezonancijom.

Mjesto

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna skupina

Učenici srednjih škola

Instalacija

Naslov

Znanost i umjetnost u kapljici vode

Opis

U ovoj instalaciji bit će prikazani najuspješniji uradci studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji su se prijavom svojih radova na Natječaje Organizacijskog odbora 2. međunarodnog i 6. hrvatskog znanstveno-stručnog skupa VODA ZA SVE aktivno uključili u rad navedenog Skupa održanog u Osijeku 18. ožujka 2016. povodom Svjetskog dana voda.

Mjesto

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

predškolska djeca, učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, studenti, građanstvo

Radionica

30 minuta

Voditelj

Marija Nujić(mag. ing., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-377)


Mirna Habuda-Stanić(doc. dr. sc., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

Suradnici

Indira Kosović (dipl. ing., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-380)


Indira Kosović, rođena sam 1982. godine u Osijeku, gdje sam završila Opću gimnaziju i diplomirala na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, na kojem sam zaposlena kao znanstveni novak na Katedri za tehnologije prerade žitarica. Trenutno sam student poslijediplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo u Osijeku. Ovo mi je peti put da sudjelujem na Festivalu znanosti, te se nadam da će nam i ove godine biti zanimljivo.


Ana Lovrić

Zovem se Ana Lovrić, rođena sam 27.7.1995. godine. Završila sam gimnaziju Antuna Gustava Matoša u Đakovu i osnovnu glazbenu školu. Redovni sam student druge godine Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. 


Anja Bašnec

Zovem se Anja Bašnec, rođena sam 28.5.1993. godine i dolazim iz Osijeka, pohađala sam I. gimnaziju (opću) u Osijeku i nakon toga upisala Prehrambeno – tehnološki fakultet u Osijeku. Nakon tri godine prediplomskog studija stekla sam naziv prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije i nastavljam diplomski studij na istom fakultetu, smjer znanost o prehrani i nutricionizam. Zbog moje rekreacije i fizičke aktivnosti privukao me diplomski studij nutricionizma na kojem izučavam utjecaj hrane na čovjekovo tijelo i njegove sposobnosti i oduvijek me zanimao spoj znanosti i umjetnosti.

Ivana Komušanac na II. sam godini diplomskog studija, smjer: Prehrambeno inženjerstvo. Pohađala sam Opću gimnaziju u Osijeku, intenzivno sam se bavila odbojkom, a unazad dvije godine igram jedino za naš fakultet (PTF). Predsjednica sam Studentskog zbora (drugi mandat).

Anja Čalošević

Rođena 09.03.1993. u Osijeku. Završila sam Isusovačku Klasičnu gimnaziju u Osijeku, trenutno sam na 3.godini preddiplomskog studija Prehrambeno tehnološkog fakulteta, a nakon završeta preddiplomskog studija, htjela bih upisati diplomski studij Prehrambenog inženjerstva.


Ines Lacković

Rođena sam 3.7.1992. godine i redovna sam studentica druge godine diplomskog studija “ Prehrambeno inženjerstvo“ na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Nakon osnovne škole zavržila sam Isusovačku klasičnu gimnaziju u Osijeku. U slobodno vrijeme aktivno vježbam u teretani i radim u Optimi na odjelu informacija i računa. Također, povremeno radim kao hostesa za Podravku i agenciju Ex-alto.

Naslov radionice

Pretočite vodu u umjetnost

Sažetak

Na radionici će se saznati kako uz malo vode nastaju prave umjetničke slike te kako uz kreativnost PET ambalažu i papir pretvaramo u svakidašnje predmete.

Mjesto i vrijeme

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Ciljna publika

predškolska djeca, učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola

Radionica


30 minuta

Voditelj

Ivana Tomac, dipl. ing., asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-346)


Rođena je 31. 05. 1979. u Osijeku. Diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2004. godine. Na istom fakultetu pohađa doktorski studij Prehrambeno inženjerstvo. Vježbenički staž odradila je u Odsjeku sanitarne inspekcije Ureda državne uprave Osječko – baranjske županije u Osijeku 2005. godine, zatim je 2007. godine radila u Razvoju tekućih deterdženata Saponia d.d. Osijek kao asistent, te od 2008. na Poljoprivrednom institutu Osijek u Agrokemijskom laboratoriju kao znanstveni novak. Od 2011. godine radi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku na Katedri za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode u svojstvu asistentice. Tijekom diplomskog studija boravila je tri mjeseca 2002. godine na stručnoj praksi na Instituto Tecnológico de Veracruz, Mexico, te je za vrijeme poslijediplomskog studija boravila na stručnom usavršavanju od mjesec dana 2007., 2011. i 2013. godine na Odsjek za analitičku kemiju, Faculty of Chemical and Food Engineering, Slovak Technical University u Bratislavi. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na predmetima Katedre. Njena znanstveno-istraživačka problematika vezana je za analizu teških metala, vitamina i polifenolnih spojeva u hrani različitim elektrokemijskim metodama. Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. 

Suradnici

Tihomir Kovač, mag. ing., asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 031/224-378 (329)


Rođen je 29. srpnja 1986. u Pakracu. Maturirao je 2005. u Srednjoj školi „August Šenoa“ u Garešnici, 2010. godine završio diplomski studij Procesno inženjerstvo. Radno iskustvo stekao je u mljekarskoj industriji Novi Domil d.o.o. (članica poslovnog sustava Vindija) u Županji (13.9.2010. do 12.7.2011.) i u tvrtki Kontrolkem d.o.o. u Samoboru (13.7.2011. do 31.12.2011.). Na Prehrambeno–tehnološkom fakultetu u Osijeku od 1.1.2012. zaposlen je kao asistent na Katedri za biokemiju i toksikologiju. Student je sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se bavi ispitivanjem utjecaja nanočestica na modulaciju oksidativnog statusa mikroorganizama. Suradnik je na projektima Utjecaj fulerena na inhibiciju sinteze aflatoksina (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), 2013-2014. i Antiaflatoksikogeni učinak flavonoida kvercetina (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), 2015-2016. U okviru ERASMUS + stipendija (ERASMUS + KA1 mobilnost 2014./2015.; ERASMUS + KA1 mobilnost 2015./2016.) usavršavao se u Centru za analitičku kemiju, IFA-Tulln, Sveučilište BOKU, Austrija. Dobitnik je FEMS-ove stipendije za mlade znanstvenike za međunarodni kongres Power of fungi (2015.). Član je Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog mikrobiološkog društva, Hrvatskog toksikološkog društva, Udruge TehnOS - Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te L.D. “Srnjak”, Garešnica.


Martina Jakovljević, (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 091/242 6153)

Rođena 07.12.1992. u Virovitici. Sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije, te studentica II godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, kao redovni student. Na Festivalu znanosti sudjelovala protekle tri godine, kao član radionice i kao hostesa.


Štefica Vidaček(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 099/ 720 6052)

Rođena 26. 12. 1992. u Varaždinu. Godine 2011. završila srednju Medicinsku školu smjer Sanitarni tehničar u Varaždinu. Upisala preddiplomski studij Prehrambene tehnologije u Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i završila 2014. godine. Tema završnog rada: „Sustav kontrole kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda u RH“, mentor dr.sc. Vedran Slačanac. Stručnu praksu odradila u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije. Upisala diplomski studij smjer Prehrambeno inženjerstvo na istom fakultetu, te pohađa redovito drugu godinu diplomskog studija.


Jelena Sukačić(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098/ 536 955)

Rođena 2.11.1992. godine u Varaždinu. 2011. godine upisala preddiplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, koji je završila 2014. godine. Stručnu praksu odradila u Zavodu za javno zdravstvo Varaždin. Na istom fakultetu upisala diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo. Tijekom prve godine diplomskog studija radila kao demonstrator na laboratorijskim vježbama iz organske kemije. Pohađala Graditeljsku, prirodoslovnu i rudarsku školu u Varaždinu, smjer prehrambeni tehničar. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja odradila stručnu praksu u prehrambenoj industriji Vindija u Varaždinu.


Ana-Marija Cikoš(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098/ 133 4624)

Rođena je 18.09.1993. u Osijeku. Završila je preddiplomski studij Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2015. godine te na istom fakultetu upisala diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo. Stručnu praksu odradila je u Saponia Osijek d.d. Članica je Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Završila je smjer Prirodoslovna gimnazija u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića u Osijeku 2012. godine.


Veronika Barišić(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 091/ 516 2230)

Rođena je 02.03.1994. u Đakovu. Završila je preddiplomski studij Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 2015. godine, te na istom fakultetu upisala diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo. Stručnu praksu odradila je u Jamnici d.d. Završila je smjer Ekonomist u Srednjoj strukovnoj školi Braće Radića u Đakovu 2012. godine.


Tena Jurić(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 099/ 676 1479)

Rođena je 21. rujna 1992. Godine 2011. završila srednju Katoličku Klasičnu Gimnaziju s Pravom Javnosti u Požegi. Upisala preddiplomski studij Prehrambene tehnologije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i završila ga 2014. godine. Tema završnog rada: „Sorte pšenica Bc-instituta priznate od 2010. do 2014. godine“, mentorica izv. prof. dr.sc. Daliborka Koceva Komlenić. Stručnu praksu odradila sam 2014. godine u Kutjevo d.d., PJ Vinogradarstvo i vinarstvo (Laboratorij kontrole kakvoće). Upisala diplomski studij smjer Prehrambeno inženjerstvo iste godine na istom fakultetu. Trenutno pohađa redovito drugu godinu diplomskog studija.


Tena Šajatović(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 098/ 948 4303)

Rođena je 29.3.1993. u Zagrebu. Preddiplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek upisala 2011. godine, a završila 2014. godine. Stručnu praksu odradila u mljekari „Bohnec“ u Ludbregu. Na istom fakultetu upisala diplomski studij, smjer Prehrambeno inženjerstvo. Srednju školu pohađala u Srednjoj školi Koprivnica, smjer farmaceutski tehničar, a stručne prakse odradila u farmaceutskoj industriji „Belupo“ i u ljekarni „Obadin Dodlek – Gregurek“ također u Koprivnici. Imam zvanje ispitanog vatrogasca položeno u VZG Ludbreg.


Lidija Kenjerić(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 099/ 499 9422)

Rođena je 2.08.1995 u Virovitici. Osnovnu školu te Osnovnu glazbenu školu, smjer klavir završava 2010. u Slatini. Iste godine upisuje Prvu gimnaziju Varaždin, opći smjer i Srednju glazbenu školu Varaždin, smjer solopjevanje. Tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja usavršava se na Međunarodnoj ljetnoj školi glazbe i plesa Aestas musica u sklopu čega debatira u sporednim ulogama u Prosjačkoj operi i operi Venus, u HNK Varaždin, vrlo rado ističe svoj nastup na London Händel Festivalu u Londonu, te brojne druge koncerte u Austriji, Njemačkoj, Italiji te Hrvatskoj u suradnji s Varaždinskim komornim orkestrom i Srednjom glazbenom školom Varaždin. 2014. godine upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.


Josipa Rukavina(studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 099/ 590 4860)

Rođena je u Vinkovcima, 10.7.1991., gdje i danas živi. Završila je opću gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima i s njenim završetkom upisuje preddiplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku koji završava 2014. godine. Nakon završenog preddiplomskog studija upisuje diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. U slobodno vrijeme se rekreativno bavi sportom, proučava zdravu prehranu i istražuje tehnologiju piva, unutar koje i sama proizvodi vlastite pivske proizvode. Smatra se upornom osobom i uvijek je otvorena za stjecanje novih znanja i iskušavanje vlastitih granica.


Ivana Jakobović(studentica Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 091/195 7739)

Rođena je 15.02.1992. u Osijeku. Završila je Medicinsku školu Osijek, zanimanje farmaceutski tehničar. Stručnu praksu odradila je u Ljekarni Hauska. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek upisala je 2010. godine i sada je peta godina, smjer Prehrambeno inženjerstvo. Stručnu praksu odradila je u Inspecto d.o.o.. Na Festivalu znanosti sudjeluje već tri godine. U slobodno vrijeme trenira Krav Magu, tehniku samoobrane.

Naslov radionice

Znanstvenik je fora!

Sažetak

Radionica bi se odnosila na motiviranje osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta na kemiju pomoću kemijskih eksperimenata koji imaju primjenu u svakodnevnom životu (npr. elektricitet, nastanak vulkana, kolodi, baterije, vatromet, kiselost/ lužnatost, gustoća duginih boja…), dok bi se za predškolski uzrast odnosila na igru (učimo kemiju pomoću igre). Poveznica sa umjetnosti bi bio spektar boja, oblika, zvukova nastalih tijekom kemijskog eksperimenta.

Mjesto

Laboratorij Katedre za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode

Ciljna publika

Predškolska djeca, učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola.